Aktualności

Goście z Lippe w Lipiej Górze

W środę, 31 sierpnia rozpoczęła się na ziemi chodzieskiej wizyta delegacji z powiatu Lippe w Niemczech . Delegacji przewodniczy starosta Friedel Heuwinkel. Towarzyszą mu: Natalie Hasse - asystentka, Fred Bergmeyer- kierownik jednostki straży pożarnej, Karl Heine Brakemeier- powiatowy mistrz pożarnictwa, Karl Eitel John – kierownik wydziału starostwa, Bernd Henrich Korte reprezentujący Biuro Partnerstwa i Przyszłości Powiatu Lippe oraz Peter Neufeld.

Dożynki Gminne w Szamocinie.

Uroczystości odbyły się w sobotę , 27 sierpnia br. Rozpoczęto je o godzinie 14.00 bardzo uroczystą mszą św. odprawioną  w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych. Mszy przewodniczył proboszcz  parafii Raczyn ks. Sławomir Rachwalski w asyście  proboszcza parafii Szamocin ks. Leszka Marciniaka i proboszcza parafii Jaktorowa ks. Jarosława Draba.

Koncert na zakończenie wakacji

To tytuł muzycznego projektu, którego finał odbył się w niedzielę , 21 sierpnia  o godzinie 18.00 na Rynku w Szamocinie. Pierwotnie planowany na początek wakacji, z powodu nie sprzyjających warunków atmosferycznych został przełożony na bardziej sprzyjający plenerowym prezentacjom układ pogodowy.

Dożynki 2011

Szamocin przygotowuje się do dożynek.Ekspozycja w Borowie najładniej położonej wsi w Gmnie Szamocin gdzie sołtysem jest pani Bogumiła Lewandowska.

Święto Patronki kościoła w Lipiej Górze

Przypada 15 sierpnia każdego roku. Filialny kościół w Lipiej Górze, należy do Parafii Jaktorowo i jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny. Tego dnia odbyła się w Lipiej Górze uroczysta msza święta w intencji parafian. Przewodniczył jej proboszcz ksiądz Jarosław Gruba.

 

Święto Wsi Lipia Góra (Festyn z kapustą w tle)

Świętowano niedzielę, 14 sierpnia na terenie przy odnowionym Domu Kultury. Organizatorami byli: Rada Sołectwa Lipia Góra, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze, Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry i Okolic, zespół „Notecianie”. Powodem do szczególnego świętowania było dziesięciolecie TPLiO.

Wpław przez Siekierę

To zawody pływackie, które przeprowadzono już po raz XI w Szamocinie. Odbyły się w sobotę , 13 sierpnia 2011 roku. Organizatorami  zawodów w Szamocinie są już od pięciu lat:  Szamociński Ośrodek Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży, ponieważ odbywają się w ramach Pucharu Czterech Jezior, którego organizatorem jest MOSiR. Do zawodów w Szamocinie stanęło na starcie 32 zawodników , amatorów i miłośników pływania z Poznania, Gorzowa, Częstochowy, Inowrocławia, Chodzieży i Szamocina. Zawodnicy dwukrotnie opływali główną taflę jeziora na dystansie ok. 1,5 km .

Dożynki  Gminne - Szamocin 2011

Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,  Proboszcz Szamocińskiej Parafii, Sołtysi, Kółko Rolnicze w Szamocinie, Szamociński Ośrodek Kultury - zapraszają w sobotę 27 sierpnia 2011 r. na Dożynki  Gminne - Szamocin 2011 na targowisku  miejskim ul. Hallera.

Pobierz plakat.jpg

Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Szamocin

Noteć jest naturalnym odbiornikiem ścieków z terenu dorzecza. Stan wody w rzece i jej dopływach  nie spełnia wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej. Podstawowe problemy to : niedostateczny stopień uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków, niedostateczny stopień podłączenia  mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Północna Wielkopolska ze względu na warunki przyrodnicze w Strategii Województwa Wielkopolskiego określona została jako teren przeznaczony do rozwoju turystyki. Nie uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa jest barierą dla rozwoju gmin tego regionu. Rygorystyczne normy w zakresie ochrony środowiska na znacznym obszarze ustanowionego chronionego krajobrazu uniemożliwiają powstanie przedsiębiorstw bez odpowiednich urządzeń chroniących środowisko. Od kilku lat jest realizowany  min. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego skoordynowany program ochrony wód zlewni rzeki Noteć.

Odpust parafialny w Jaktorowie

Odpust oznacza darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust może być zupełny – darowanie całej, przewidzianej przez Boga kary, lub cząstkowy jeśli jest tej kary zmniejszeniem. Starający się o odpust może uzyskać go dla siebie lub dla zmarłego. Nie można uzyskać odpustu dla innego żyjącego oraz więcej niż jeden odpust zupełny dziennie. Odpust dotyczy wyłącznie chrześcijan. W przeciwieństwie do sakramentów, które są łaską, wprowadzają stan łaski, są niezależne od zasług, odpust jest skutkiem zadośćuczynienia.