• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Międzynarodowy plener plastyczny „Z pędzlem po regionie” w Laskowie (gmina Szamocin)

Międzynarodowy plener plastyczny

„Z pędzlem po regionie” w Laskowie (gmina Szamocin)

Po wielu latach wróciły do Szamocina warsztaty plastyczne. Rozpoczęły się dnia 23 lipca 2013 roku przyjazdem młodzieży i opiekunów z Niemiec, Litwy i Polski. Tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin wraz z dyrektorem Szamocińskiego Ośrodka Kultury i panią dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury otworzyli oficjalnie warsztaty. Życzyli młodym artystom weny i pogody na następne 9 dni pobytu w Laskowie (gmina Szamocin). Po przemówieniach burmistrz wręczył  uczestnikom warsztatów przybory potrzebne do malowania i rysowania. Kierownikiem dydaktycznym warsztatowych zajęć została pani Magdalena Kacperska, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pośrednikiem językowym był pan Andrzej Skibiński. Po oficjalnym przywitaniu dyrektor SZOK zaprosił wszystkich na ognisko integracyjne. Zabawa trwała długo i brali w niej udział wszyscy. Świetnym  akcentem integracyjnym  był taniec belgijski.

Następnego dnia  odbyło się spotkanie z vice Starostą panem Mirosławem Juraszkiem w Młodzieżowym Domu Kultury. Później  goście  zwiedzili Izbę Muzealną w Margoninie, którą prowadzi margoniński pasjonat pan Wojciech Burzyński..

Dzień trzeci to już w pełni  warsztaty i korekty prowadzone w języku angielskim przez panią Magdalenę z uczestnikami pleneru. Wieczorem w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się wernisaż prac mistrzów i ich uczniów „Podziwiać możemy różne techniki” - mówiła komisarz wystawy pani Dorota Borucka.    W trakcie wernisażu odbył się koncert Moniki Tabat śpiewającej na co dzień  w Studiu Piosenki MDK w Chodzieży.  Po przyjeździe do Laskowa  młodzi artyści wzięli udział w miłej zabawie jaką jest karaoke. Niektórzy mają talent nie tylko malarski ale także potrafią dobrze śpiewać skomentował dyrektor SZOK Dariusz Rybarczyk.

Sobota to wyjazd do Gniezna i Poznania stolicy Wielkopolski. Uczestnicy zwiedzili Katedrę w Gnieźnie i okolice, a w Poznaniu – Stary Rynek, Browar, Farę. Było  też trochę  wolnego czasu na zakupy. W niedzielę był czas na twórczość plastyczną, warsztaty i korektę.  Następne dni to również malowanie, rysowanie  pięknej okolicy Laskowa i nabieranie doświadczeń od wykładowczyni pod jej fachowym okiem.

Doszło także  do spotkanie z młodym szamocińskim artystą Łukaszem Kinem, który pokazał niektóre swoje prace i omówił technikę ich malowania, rysowania czy pisania. Spotkanie prowadził w języku angielskim, co miało wpływ na entuzjastyczne przyjęcie ze strony uczestników i dobre porozumienie.

W środę tj. 31 lipca o godzinie 17:00 odbył się wernisaż na Rynku w Szamocinie. Prace wszystkich uczestników pleneru można było oglądać i podziwiać. Można było porozmawiać z każdym artystą indywidualnie na temat jego obrazów czy zastosowanych technik.  Pogoda dopisała. Na zakończenie wernisażu odbył się koncert zespołu Litvinjuk Akustik Trio. Wernisażowa przygoda kończyła się dobrym ciastkiem i filiżanką kawy, a wieczór  ogniskiem pożegnalnym z muzyką. W czwartek nastąpił wyjazd uczestników do swoich domów.  Były łzy, że czas tak szybko zleciał. Nawiązano wiele znajomości, wymieniono się telefonami i wielu mówiło sobie że na pewno spotkają się tu  za rok.

Podziękowania kieruję dla pana Jana Kajrysa ze Starostwa Powiatowego w Chodzieży, za pomoc w realizacji  projektu „ Z pędzlem po regionie”. Serdeczne słowa podziękowań składamy  paniom Zofii Barciszewskiej za fachowe porady i  Magdalenie Kacperskiej za profesjonalizm i opiekę nad młodzieżą. Dziękujemy również panu Andrzejowi Skibińskiemu za fantastyczne tłumaczenie. Dziękujemy opiekunom z Niemiec Katji Eisler i  Andreasowi Lappe, opiekunom z Litwy paniom Rasie Klingaite i Ingridzie Raguckiene oraz opiekunkom z Polski -  paniom Dorocie Boruckiej i Izabeli Kostrzewie.

Te same słowa  kierujemy do państwa: Lidii i Jarosława Woźniczków,  Beaty i Andrzeja Kołodziejewskich - za noclegi,  Aliny i Michała Semrau - za posiłki. Staroście Chodzieskiemu Julianowi Hermaszczukowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin Eugeniuszowi Kucnerowi, vice Staroście Mirosławowi Juraszek za przebywanie i spotkania z uczestnikami pleneru.

 Głównym celem projektu było przeprowadzenie międzynarodowego pleneru malarskiego                „Z pędzlem po regionie” realizowanego w powiecie chodzieskim, a na pięknej ziemi szamocińskiej. Drugim priorytetem była  wymiana doświadczeń warsztatowych  młodzieży i ich opiekunów z Niemiec, Litwy i Polski. Plener miał także na celu wzbogacenie świadomości plastycznej uczestnika o wiedzę i doświadczenia wynikające  z obserwacji natury poza wnętrzem pracowni.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 3635