• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

 I. Działalność merytoryczna:

 Szamociński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość  prawną, uzyskaną na podstawie wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy Szamocin, dnia 20 marca 1992 roku pod nr 1. Jako osoba prawna, Ośrodek utworzony został na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwałą nr VIII/44/91 Rady Gminy i Miasta z dnia 2 lutego 1991 roku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin, z dnia 29 grudnia 2008 roku. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , Szamociński Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a jej podstawą jest plan finansowy. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych i gospodarka finansowa Ośrodka uwzględnia przepisy tej ustawy.Szamociński Ośrodek Kultury otrzymuje na swoją działalność dotację podmiotową od organizatora. Pokrywa ona koszty działalności podstawowej w zakresie: wynagrodzeń, eksploatacji budynków oraz koszty działalności merytorycznej i organizację wydarzeń kulturalnych.

 Główne obszary aktywności Ośrodka na terenie liczącej ponad 7,5 tys. mieszkańców gminie to: tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego  ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Bazę Ośrodka tworzą: Dom Kultury w Szamocinie, Wiejski Dom Kultury w Lipiej Górze, Wiejski Dom Kultury w Józefowicach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamocin z filiami w Lipiej Górze i Józefowicach,  posiadająca w zbiorach ok. 47 tys. książek w tym bardzo ciekawe archiwalia i regionalia, wyposażona w czytelnie internetowe w Szamocinie i Lipiej Górze oraz w komputery z dostępem do Internetu we wszystkich oddziałach.

 W pierwszym półroczu 2012 roku zbiory biblioteczne powiększyły się o 519 woluminów, w tym 519 z zakupu. Do czytelni bibliotecznych prenumerowano w pierwszym półroczu 47 czasopism. Biblioteka i jej filie zarejestrowały 976 czytelników oraz 850 osób korzystających z Internetu. Zarejestrowano 12059 wypożyczeń książek i czasopism. W zakresie działalności kulturalno- edukacyjnej zrealizowano w placówkach bibliotecznych:

Wystawy: twórczości Janusza Korczaka, w rocznicę wyzwolenia Szamocina, nowości wydawniczych, Szamocin – wiek temu, książek J. Chmielewskiej, pamiątek i dokumentów archiwalnych OSP Lipia Góra.

Konkursy: plastyczny „Wiaderko św. Floriana”, literacki – „Tradycje strażackie w mojej rodzinie i mojej miejscowości”, finał konkursu „I Ty możesz być poetą” oraz „Bajkowy świat”. Szkolenia – w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz w ramach programu Internet 50+ dla osób powyżej 50-go roku życia. Spotkania w ramach projektu „Sploty i ploty czyli szamocińskie pasje po naszemu, Noc Świętojańską  - tradycje i obrzędy – impreza plenerowa, zajęcia z dziećmi oraz okazyjne spotkania.

Biblioteka pozyskała dofinansowanie przez ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek  na pokrycie kosztów związanych z dostępem do sieci Internet.  

Zasoby bazowe  Ośrodka stanowią jeszcze:  nowoczesna środowiskowa hala widowiskowo-sportowa „Nowa Concordia” przy ulicy 19 Stycznia 29 w Szamocinie (w dzierżawie), Ośrodek Przywodny nad Jeziorem Siekiera przy ulicy Parkowej 2 w Szamocinie (w dzierżawie) i Siłownia przy ulicy 19 Stycznia 10 A w Szamocinie (w dzierżawie). Szamociński Ośrodek Kultury zatrudnia 13 pracowników (na 12, 5 etatu) na dzień 30 czerwca.

Dodatkowo w sezonie grzewczym zatrudniony był palacz- dozorca w Domu Kultury w Lipiej Górze. Na umowy cywilno-prawne, w zależności od realizowanego projektu zatrudniano  dyrygenta chóru, reżysera teatru.

 Ośrodek sprawuje merytoryczną opiekę nad:  30 osobowym Chórem im. Ignacego Jana Paderewskiego, 30 osobową  Orkiestrą Dętą Szamocin, 12 osobowym Teatrem „44”,                

10 osobowym zespołem folklorystycznym „Babie Lato”, 15 osobowym zespołem teatralno-obrzędowo-kabaretowym seniorów „Pogodna Jesień”, 15 osobowym zespołem wokalnym „Notecianie”, 10 osobowym teatrzykiem dziecięcym „Okruchy”, kilkunastoma śpiewającymi solistami, kilkunastoma indywidualnymi twórcami amatorami. Działające pod opieką merytoryczną zespoły i twórcy występują na przeglądach, konkursach i festiwalach oraz imprezach promując gminę Szamocin w kraju i za granicą.   W swojej działalności Ośrodek współpracuje z parafiami, szkołami, przedszkolami. Partnerami Ośrodka są: stowarzyszenia, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Związek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Koło PZERiI, Koło PZW, rady sołeckie na terenie gminy Szamocin, zaprzyjaźnione domy kultury, lokalne media. W zakresie kontaktów międzynarodowych Ośrodek współpracuje z  z  Ernst-Toller-Gesellschaft e.V. w Neuburgu w Bawarii, redakcją „Kolmarer Heimatbrief”i stowarzyszeniem Heimatkreisgemeinschaft Kolmar w Westfalii w Niemczech oraz bierze czynny i aktywny udział w kontaktach realizujących partnerstwo z gminami zaprzyjaźnionymi z Gminą Szamocin.

Główne wydarzenia organizowane lub współorganizowane  przez Ośrodek w minionym półroczu to: finał WOŚP, rocznica wkroczenia Wojsk Polskich do Szamocina, projekt „Laterna Magica”- ferie dla dzieci, koncert operetkowy, biesiada śląska, Dzień Kobiet

w mieście i gminie, Teatr 44  wystawił sztukę pt. „Maria i koty”, program artystyczny „Być kobietą” razem z Zespołem Szkół w Szamocinie, projekt „Sploty i ploty po naszemu” raz w miesiącu, obrzęd ludowy „Chodzenie z gaikiem i kogutkiem”, Misterium Męki Pańskiej, Szamocińskie Dni Muzyki, konkurs poetycki dla dzieci, koncert wiosenny dzieci szkolnych, festiwal śpiewających przedszkolaków razem z Gminnym Przedszkolem,  Turniej Orkiestr Dętych, festiwal pt” Siła głosu”, koncert chóru młodzieżowego z Tarnowa Podgórnego, koncert dzieci na Rynku wspólnie z Zespołem Szkół, koncert religijny z udziałem zespołu „Wniebowzięci” i „Chóru Aniołów”, Rock Fest Szamocin - koncert rockowy z udziałem 9 zespołów, zawody wędkarskie z PZW Szamocin oraz wiele innych np. festyny w sołectwach dla dzieci i dorosłych.

Z wydarzeń sportowych organizowanych w hali „Nowa Concordia” warto wymienić: Powiatowy Turniej LZS w piłce halowej, Szamocińską Ligę Piątek Piłkarskich, Gminny Turniej Sołectw w piłce halowej, siatkarski Turniej o Puchar Burmistrza, Zakładowy Turniej w piłce halowej oraz turnieje organizowane przez Zespół Szkół w Szamocinie.

Hala  jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 , a w dni wolne w zależności od potrzeb. Zespół Szkół w Szamocinie korzysta z hali w dni nauki szkolnej w godzinach od  8.00 do 16.00, a od godziny 16.00 do 22.00 hala wykorzystywana jest na potrzeby środowiskowe. W pierwszym półroczu 2012 roku odnotowano 230 wynajęć na uprawianie piłki halowej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz 250 wynajęć sali fitness dla kobiet.

W 2012 roku Szamociński Ośrodek Kultury realizował zadanie inwestycyjne:

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci” i  programu Odnowa wsi - Małe projekty, Szamociński Ośrodek Kultury zrealizował dwa z trzech projektów, które przyjęto do realizacji – „Szamocin w Warszawie” – pierwsze miejsce naszego zespołu „Pogodna Jesień” za skecz „Helena u św. Piotra” na XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Warszawie oraz projekt „Szczęśliwy dzień w Szamocinie” – warsztaty gospel dla dzieci i młodzieży naszej gminy oraz wspólny koncert warsztatowiczów z zespołem „Kids Gospel Joy” z Poznania. Oba projekty zostaną sfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Wągrowca do trzech imprez kulturalnych pn. „Zawody wędkarskie” i „Festyn nad jeziorem Laskowskim” oraz „Święto Lipiej Góry”.

 

Szamocin, dnia 30 lipca 2012 r.

 • Utworzono .
 • Kliknięć: 3815