Projekty

IV Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Lipiej Górze.

 

16 sierpnia 2014 roku w Lipiej Górze odbyła się IV edycja Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej. Na takich festiwalach promuje się przede wszystkim walory tradycyjnego  smakowitego jadła oraz  kulturę i dorobek własnego regionu. Lipia Góra  dostąpiła tego zaszczytu, ponieważ w ubiegłym roku wygrała ów konkurs w Pleszewie. Gospodynie z Lipiej Góry wówczas zachwyciły jurorów świetną czarniną z szarymi kluskami, świetnym ciastem i wyborną nalewką zwaną  tatarakówką. Tym razem wieś przy ogromnym wsparciu logistycznym Szamocińskiego Ośrodka Kultury i Starostwa Powiatowego, sama była gospodarzem tego kulinarnego przedsięwzięcia. Projekt dofinansowany został w ramach tzw. Małych projektów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Dolina Noteci” -  Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 

Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego pan Marek Woźniak.

 Przedsięwzięcie  promowało również przy okazji piękno regionu nadnoteckiego z jego walorami turystycznymi i kulturalnymi.

„Muzyka nie zna granic” Turniej Orkiestr Dętych o Puchar „Złote Ryby”– Szamocin 2014

 Turniej Orkiestr Dętych  w Szamocinie odbył się  31 maja 2014 roku, w ramach projektu „Muzyka nie zna granic”, a jego główną nagrodę stanowił puchar „Złote Ryby”- Szamocin 2014.  Projekt dofinansowany w ramach tzw. Małych projektów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Dolina Noteci”- Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

„Święto Plonów” kultywowanie tradycji ludowej poprzez muzykę, Szamocin , 07 września 2013 r.

 Przygotowania do Święta Plonów trwały długo. Oficjalnymi organizatorami byli: Szamociński Ośrodek Kultury, Burmistrz Mig Szamocin, Starosta Chodzieski oraz Proboszcz naszej parafii. Projekt dofinansowany został w ramach tzw. Małych projektów realizujących Lokalną Strategię Rozwoju na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Dolina Noteci” -  Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Organizatorzy postanowili zwerbować i zmobilizować wielu mieszkańców do czynnej pomocy przy organizacji tego święta. A dotyczyło to głównie rolników, bo to ich praca na roli miała być opiewana w tym szczególnym dniu. I nie zawiedli Podczas kilkukrotnego spotkania z aktywem rolniczym doszło do finalizowania ofert konkretnych działań.

Międzynarodowy plener plastyczny

„Z pędzlem po regionie” w Laskowie (gmina Szamocin)

Po wielu latach wróciły do Szamocina warsztaty plastyczne. Rozpoczęły się dnia 23 lipca 2013 roku przyjazdem młodzieży i opiekunów z Niemiec, Litwy i Polski. Tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin wraz z dyrektorem Szamocińskiego Ośrodka Kultury i panią dyrektor

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

 I. Działalność merytoryczna:

 Szamociński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość  prawną, uzyskaną na podstawie wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy Szamocin, dnia 20 marca 1992 roku pod nr 1. Jako osoba prawna, Ośrodek utworzony został na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwałą nr VIII/44/91 Rady Gminy i Miasta z dnia 2 lutego 1991 roku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin, z dnia 29 grudnia 2008 roku. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , Szamociński Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a jej podstawą jest plan finansowy. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych i gospodarka finansowa Ośrodka uwzględnia przepisy tej ustawy.Szamociński Ośrodek Kultury otrzymuje na swoją działalność dotację podmiotową od organizatora. Pokrywa ona koszty działalności podstawowej w zakresie: wynagrodzeń, eksploatacji budynków oraz koszty działalności merytorycznej i organizację wydarzeń kulturalnych.