Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekty

Modernizacja budynku na terenie kąpieliska przy ulicy Parkowej w Szamocinie dobiegła końca.

28 czerwiec 2023

Modernizacja budynku na terenie kąpieliska przy ulicy Parkowej w Szamocinie dobiegła końca.

Szamociński Ośrodek Kultury reprezentowany przez dyrektora Dariusza Rybarczyka,  podpisał umowę w dniu 09.11.2022 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przesz społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust.3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o którym mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu5: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej6 tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Realizacja operacji dotyczyła: Modernizacji budynku na terenie kąpieliska przy ul. Parkowej w Szamocinie.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Szamocin poprzez ww. operację spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców. Wyznaczony cel wpisuje się w cel ogólny oraz szczegółowy LSR. Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o zasady równych szans i niedyskryminacji, operacja będzie miała neutralny wpływ na zachowanie zasady równej dostępności dla osób niepełnosprawnych, a planowane rozwiązania związane  z realizacją operacji maja wpływ  na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju.

Zadanie polegało na modernizacji budynku na terenie kąpieliska w Szamocinie.  W trakcie modernizacji wykonano:

  1. Modernizację dachu, demontaż pokrycia, wykonanie nowego pokrycia i opierzenie dachu polegającej na demontażu istniejącego pokrycia i opierzeniu wraz z robotami towarzyszącymi.
  2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej drewnianej na PCV (drzwi wejściowe główne) w okleinie „złoty dąb” oraz drzwi stalowe w okleinie „złoty dąb” do pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń bocznych.
  3. Remont elewacji budynku polegający na położeniu nowych tynków silikonowych, malowanie farbami silikonowymi, poprawa stanu technicznego tarasu pod zadaszeniem, remont, malowanie i impregnacja elementów drewnianych zadaszenia.
  4. Wykonane roboty elektryczne zewnętrzne – nowe zasilanie opraw zewnętrznych i zasilanie lamp, alarmów, kamer, wyłączników itp.
  5. Elementy ślusarskie – demontaż krat stalowych wraz z wyszpachlowaniem i malowaniem miejsc po demontażu.

Pomoc finansowa  z programu operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” to 150 000 zł dla Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Całkowity koszt operacji wyniósł 214 958,61 zł brutto.

„Jeziora i ryby to szamocińskie perspektywy”

28 wrzesień 2022

„Jeziora i ryby to szamocińskie perspektywy”

Szamociński Ośrodek Kultury był beneficjentem operacji pt. „Jeziora i ryby to szamocińskie perspektywy” dofinansowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ‘Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

Celem była organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych (Celu ogólnego nr 2 Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców). Operacja zorganizowana przez Szamociński Ośrodek Kultury przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca.

Impreza kulinarno-artystyczna odbyła się dnia 24 września 2022 roku na terenie zielonym przy polu namiotowym wraz z wykorzystanym jeziorem „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie. Impreza składała się z 4 częsci takich jak:

1) Impreza Artystyczna w plenerze:

Na imprezie artystycznej przewidziana została część poświęcona dla najmłodszych oraz dorosłych. Dzieci przebywały na łonie natury, bawiły się i uczestniczyły w wielu konkursach związanych ze środowiskiem oraz zaznajomiły się z tutejszymi jeziorami poprzez bezpośrednią obserwację. W czasie imprezy przygotowane były dla dzieci między innymi: tańce i zabawy przy muzyce nawiązujące do przyrody głównie wody i ryb, zagadki przyrodnicze, zabawy animacyjne tj.: zabawy z chustą animacyjną nawiązujące do tematu spotkania, pokaz baniek mydlanych, łowienie rybek w basenie, wykonywanie ryb z papieru lub innego tworzywa związane z edukacją na temat rodzaju ryb,  malowanie podwodnego świata (praca na wielkim formacie wykonana farbami), układanki przyrodnicze; szukanie rybek w basenie z piłeczkami, wykonywanie znaków ostrzegawczych z napisami związanymi z ochroną przyrody. Zabawy i konkursy były przeprowadzane z animatorami. Podczas  trwania imprezy nie zabrakło zamków dmuchanych, malowania twarzy i modelowania baloników.

2) Pokaz, warsztat, degustacja potrwa rybnych:

Tego samego dnia podczas tej samej imprezy odbył się pokaz, warsztat oraz na koniec można było degustować potrawy przygotowane przez kucharza. Na początku kucharz omawiał potrzebne produkty które znajdą się w zupie rybnej przygotowywanej jako pierwsze danie. Następnie pokazywał i kroił produkty wkładając do wielkiego kotła. Dalej już wszystko się gotowało i przyszedł czas na degustację zupy rybnej. Drugim daniem przygotowywanym dla uczestników wydarzenia był paprykarz z chlebem. Do tej potrawy kucharz omówił ryby z których przygotuje paprykarz oraz jakie inne składniki doda do smaku, tak aby można było za ponad godzinę degustować następną potrawę. Jak widać degustacja przebiegała sprawnie wielki kocioł oraz maga patelnia szybko były puste. Ponad 500 porcji tego dnia zostało wydane dla uczestników. Całość przygotowania i degustacja trwało ponad 4 godziny.

3) Koncert zespołu szantowego „Majtki Bosmana”:

Koncert odbył się na scenie plenerowej idealnie wpisując się w całość organizowanej imprezy kulinarno-artystycznej. Cześć osób słuchając na żywo koncert zespołu „Majtki Bosmana” degustowali potrawy przygotowane przez kucharza. Muzyka wykonywana na żywo i trwała ponad 1,5 godziny. Zespół składał się z 6 muzyków, którzy grali na swoich instrumentach takich jak: perkusja, 2 gitary akustyczne, gitara basowa, akordeon, mandolina i cajon (skrzynka perkusyjna).

 Muzyka szanty w większości tekstów opowiadała o życiu i pracy żeglarzy, o niezwykłych przygodach na wodach, o tradycyjnej kuchni. Świat w większości pokryty jest wodą. Nasza impreza odbyła się na terenie gdzie znajduje się jezioro „Siekiera”. Występ miał przyczynić się do zapoznania się z terenami i jeziorami poprzez wykonywana muzykę szanty.

 4) Pokaz animacji laserowej i wideo na jeziorze „Siekiera”:

Na zakończenie po godzinie 20:00 odbył  się pokaz animacji video i animacji laserowej na jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

To gigantyczny pokaz na ekranie wodnym o szerokości około 30 metrów i wysokości około 12 metrów. Pokaz animacji video trwał około 8 minut. Była to animacja z fabułą o świecie wodnym i podwodnym zawierająca takie elementy jak poruszające się postacie: syreny, zatopione statki, skarby itp. Następnie odbył się pokaz animacji laserowej na ekranie wodnym promujący między innymi oszczędzanie wody, dbanie o środowisko, zawierający elementy ekologiczne i namawiający do nie zaśmiecania środowiska wodnego ponieważ w wodzie istnieje piękne życie. Czas trwania tego pokazu to 6 minut. Do przygotowania pokazów został zapewniony specjalny video projektor, laser, system pompowy do ekranu wodnego oraz animacja wraz z muzyką. Firma zajmująca się takimi pokazami była na najwyższym poziomie wraz z doświadczonymi osobami które realizowały te pokazy. Impreza artystyczna w plenerze połączona z pokazem kulinarnym, występem zespołu szantowego na scenie oraz pokazami animacji video i animacji laserowej.  Przedsięwzięcie to w całości trwało ponad 6,5 godziny. Natomiast przygotowania trwały cały dzień a sprzątanie do późnych godzin nocnych. Wszystkie z przedsięwzięć przeprowadzone były w jednym dniu podczas jednej imprezy.

Operacja miała zachęcić naszych mieszkańców Miasta i Gminy Szamocin, Miasta i Gminy Margonin, Miasta i Gminy Gołańcz oraz przyjezdnych wczasowiczów do odwiedzenia i docenienia walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych tych małych miejscowości i ich okolic. Miasto Szamocin znajduje się w powiecie chodzieskim. Natomiast powiat chodzieski leży na terenie Doliny Noteci. Obszar ten jest chroniony programem Natura 2000. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących na ich terenie gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie również ma na celu poznanie naszych jezior oraz edukację o ochronie środowiska, poznanie terenów zielonych beneficjenta i okolic, integrację mieszkańców gmin obszaru LGR pochodzących z różnych grup społecznych oraz zaangażowanie mieszkańców w życie miast i ich sołectw. Ma również uświadomić i pokazać społeczeństwu jak ważną rolę odgrywa środowisko w życiu człowieka i zwierząt. Zadanie kierowane było do całych rodzin, dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. 

Organizacja tego zadania miała uświadomić społeczeństwo jak ważna jest ochrona środowiska, zaowocować zawieraniu nowych znajomości, integracji międzypokoleniowej oraz aktywnie zagospodarować czas wolny społeczeństwu, a tym samym wzbogacić ofertę turystyczną. Teren całej imprezy będzie ogólnodostępny, a społeczność była poinformowana o przedsięwzięciu poprzez strony internetowe, facebook, na plakatach na tablicach ogłoszeniowych. Na wszystkie wydarzenia był wstąp wolny.

Projekt dofinansowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. ‘Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Piknik przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie

05 lipiec 2022

Piknik przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe”. Celem działania jest organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu polegająca na zorganizowaniu spotkań lokalnych społeczności, w tym grup de faworyzowanych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB” i jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY a 2014-2020). Wakacyjne warsztaty zorganizowane zostały przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca oraz  Szamocińskiego Ośrodka Kultury.

W niedzielę 3 lipca 2022 roku na plaży miejskiej przy ulicy Parkowej w Szamocinie odbył się Piknik przy jeziorze „Siekiera”. Najmłodsi mieszkańcy Szamocina, którzy wraz z rodzicami pojawili się na pikniku, z pewnością zaliczą niedzielne popołudnie do bardzo udanych. W trakcie trwania 2,5-godzinnej imprezy na plaży przeprowadzono m.in.:

tańce i zabawy przy muzyce nawiązujące do przyrody – głównie wody i ryb; zagadki przyrodnicze (pytanie - odpowiedź);  zadanie na przyrodnicze rymowanie – konkurs na rymowankę przyrodniczą; zabawy animacyjne tj.: zabawy z chustą animacyjną, pokaz baniek mydlanych plus ogród baniek mydlanych; łowienie rybek w basenie; tworzenie magnesów na lodówkę w formie rybek i kwiatów; malowanie twarzy; malowanie podwodnego świata; układanki przyrodnicze – min. ryby słodkowodne; modelowanie baloników; wykonywanie znaków zachęcających do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym rodzicom i dzieciom za wspólną zabawę. Piękna pogoda sprzyjała wysokiej frekwencji uczestników. Dodajmy, iż wstęp na imprezę był bezpłatny. Dziękujemy również animatorom za przeprowadzanie animacji.

Organizacja Pikniku przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie, w tym zabawy i konkursy dla dzieci, zatrudnienie animatorów i wypożyczenie nagłośnienia sfinansowane zostało ze środków PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Był to ostatni etap, który zrealizowaliśmy ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Liczba zorganizowanych spotkań lokalnych społeczności (w tym grup de faworyzowanych) dzięki wsparciu z LSR to ogółem 6 zrealizowanych operacji, w których uczestniczyło ponad 450 osób. W tym miejscu pragniemy złożyć podziękowania paniom Paulinie i Natalii ze Stowarzyszenia LGD „7 Ryb” z Wągrowca  za nieocenioną pomoc przy realizacji projektu.

 

W czasie trwania pikniku został ułożony wiersz o Szamocinie przez panią Karolinę B. i panią Joannę G. za co bardzo dziękujemy. Nam wiersz również się podoba. Pozdrawiamy

Wiersz „Jezioro Siekiera”

Gdzie chcesz spędzić te wakacje?
W domu, może w kinie,
lecz pamiętaj też o Szamocinie,
zawsze czas ci miło minie.
Tutaj zawsze są atrakcje
idealne na wakacje,
znajdziesz ryby tu smażone,
w barze dobrze przyprawione,
ratownicy nas pilnują
i się dobrze w tym sprawują.
Zapraszamy was serdecznie
u nas zawsze jest słonecznie.

 

Turniej w tenisa ziemnego dla dzieci

04 lipiec 2022

Turniej w tenisa ziemnego dla dzieci

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe”. Celem działania jest organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu polegająca na zorganizowaniu spotkań lokalnych społeczności, w tym grup de faworyzowanych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu grantowego "Aktywnie, zdrowo

i z kulturą na obszarze 7 RYB” i jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Turniej w tenisa ziemnego dla dzieci zorganizowany został przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamocińskiego Ośrodka Kultury oraz Szkoły Tenisa „Green” z Szamocina. W ramach operacji w dniu 02 lipca 2022 roku na kortach tenisowych przy ulicy Szkolnej w Szamocinie  rozegrano „Turniej w tenisa ziemnego dla dzieci”. Do udziału w nim mógł się zapisać każdy chętny do wzięcia udziału w rywalizacji. Turniej odbył się w godzinach od 8:30 do 14:30. Zawodnicy już od godziny 8:00 rano prowadzili intensywną rozgrzewkę, aby jak najlepiej przygotować się  do sportowych potyczek. W zmaganiach wzięło udział 17 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach: czerwonej, pomarańczowej i zielonej – według zasad „Tenis 10”, ustalonych przez Polski Związek Tenisowy. Celem turnieju było podniesienie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jak również zainteresowanie dyscypliną sportu jaką jest tenis ziemny oraz propagowanie aktywnego spędzania wakacyjnego czasu nie tylko na terenie Miasta i Gminy Szamocin, ale również ościennych gmin i miast.

Wyniki przedstawiają się następująco: w kategorii czerwonej I miejsce zajął Oskar Szulc, II miejsce Franek Budny i III miejsce Jan Kucner. W kategorii pomarańczowej I miejsce zajął Wojtek Machniak, II miejsce Jeremi Cyrulik i III miejsce Eliza Kołak. Natomiast w kategorii zielonej I miejsce zajął Mieszko Barański, II miejsce Nikodem Jędraszczak i III miejsce Aleksandra Droszcz. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe wraz z dyplomem, natomiast wszyscy uczestnicy za udział w zawodach otrzymali upominek wraz z dyplomem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za udział, a szczególnie tym najmłodszym. Nie zapominamy o podziękowaniach dla rodziców, którzy dopingowali młodych zawodników podczas rywalizacji na korcie. Podziękowania  kierujemy także do instruktorów – pana Łukasza  i pani Karoliny ze Szkoły Tenisa „Green” w Szamocinie oraz Nikodema, Mieszka i Oli. Organizację Turnieju w tenisa ziemnego dla dzieci, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, zestawu sprzętu tenisowego do przeprowadzenia turnieju, jak i zatrudnienie instruktorów  sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 

Wakacyjne warsztaty tenisowe

30 czerwiec 2022

Wakacyjne warsztaty tenisowe

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe”. W wyniku realizacji Zadania osiągnięty zostanie cel: Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu polegająca na zorganizowaniu spotkań lokalnych społeczności w tym grup de faworyzowanych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB i jest finansowane ze środków PO RYBY 2014-2020. Organizatorami wakacyjnych warsztatów byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Szkoła Tenisa „Green” z Szamocina. W ramach operacji przeprowadzono „Wakacyjne warsztaty tenisowe”.

Warsztaty dla dzieci odbyły się w dniach 27 czerwca i 28 czerwca 2022 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 na kortach tenisowych przy ulicy Szkolnej w Szamocinie (każdego dnia). Pierwszego dnia zgłosiło się 17 dzieci, a następnego 18 dzieci. Pogoda pierwszego dnia dopisała, natomiast kolejnego dnia troszkę utrudniała realizację warsztatów. Celem warsztatów było podnoszenie umiejętności tenisowych i ogólnosprawnościowych, jak również popularyzacja tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich. Podczas codziennych 4-godzinnych zajęć uczestnicy pozostawali pod opieką instruktorów, którzy zapewnili różnorodne i ciekawe formy zajęć tenisowych, takich jak: trening grupowy, indywidualny jak również zajęcia ogólnosprawnościowe. W programie 2 dniowych warsztatów można było między innymi nauczyć się i doskonalić technikę uderzeń forehand i backhand, ćwiczyć intensywne uderzenia z głębi kortu pod okiem instruktorów. Można było się nauczyć i doskonalić technikę uderzeń przy siatce, były ćwiczenia i konsultacje nad uderzeniami z powietrza oraz piłkami atakującymi, dzieci uczyły się techniki serwisu i returnu. Instruktorzy pomagali przy taktyce w grze w debla czy singla oraz  pewności siebie na korcie podczas gry. Na zakończenie warsztatu każdego dnia każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci dyplomu za udział od organizatorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wakacyjnych warsztatów tenisowych za udział, a szczególnie tym najmłodszym. Nie zapominamy o podziękowaniach dla ich rodziców i dziadków, którzy również pomogli w przyprowadzeniu dziecka na zajęcia. Podziękowania za przeprowadzenie warsztatów dla instruktorów kierujemy również do pana Łukasza i pani Karoliny ze Szkoły tenisa „Green” z Szamocina. Organizacja wakacyjnych warsztatów tenisowych w tym zakup zestawu sprzętu tenisowego do przeprowadzenia warsztatów oraz zatrudnienie instruktorów była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+

06 czerwiec 2022

Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+

 

 

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą    na obszarze 7 RYB. Organizatorami zawodów wędkarskich dla dorosłych 50+  byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Wędkarski Koło Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono w dniu 05 czerwca                       2022 roku Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+ na jeziorze „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie. Celem przedsięwzięcia było wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru LGD „7 Ryb”, popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dorosłych jako formy czynnego wypoczynku oraz aktywnego obcowania z przyrodą jak również jej ochrony. Zawody miały charakter rekreacyjny. W zawodach udział wzięło 16 wędkarzy.

Zbiórka zawodników odbyła się o godzinie 7:00 przy stanicy PZW przy jeziorze, następnie zawodnicy przeczytali regulamin, po czym nastąpiło odczytanie listy obecności oraz losowanie stanowisk wędkarskich (każdy uczestnik losował numer stanowiska wędkarskiego tak, aby ułożenie zawodników było przypadkowe). Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozeszli się równocześnie na wylosowane stanowiska. Zawodnik łowił jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką.

Około godziny 8:30 rozpoczęły się zawody i trwały do godziny 12:00 po czym sędziowie zawodów ważyli złowione ryby. Zawodnik otrzymał 1 punkt za każdy gram złowionej ryby. O kolejności w klasyfikacji decydowała najwyższa waga złowionych ryb a następnie ryby wróciły do jeziora. Nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Każdy wędkarz otrzymał dyplom za udział, a pierwszych pięciu w klasyfikacji końcowej nagrody rzeczowe w postaci wędek. Organizacja zawodów, w tym zakup kompletu nagród i poczęstunku była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce – Andrzej Michalski – 4090 g

2 miejsce – Konrad Leszczyński – 3960 g

3 miejsce – Barbara Gołuch – 3230 g

4 miejsce – Edmund Kwiatkowski – 3170 g

5 miejsce – Kazimierz Król – 3110 g

Wszyscy biorący wędkarze po zakończeniu zawodów spotkali się przy stole aby zjeść pstrąga wędzonego z chlebem i wypić kawę, na którą czekali przez ponad trzy godziny uczestnicząc w zawodach wędkarskich. Atmosfera była bardzo przyjazna a i pogoda dopisała. Dziękujemy sędziom sektorowym panu Sławomirowi Czajka, Łukaszowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Mańkowskiemu za pomoc sędziowską. Również za pomoc przy organizacji zawodów dziękujemy panom Andrzejowi Michalskiemu i panu Jackowi Walczakowi prezesowi PZW Koło Szamocin.

Organizacja zawodów, w tym zakup nagród i poczęstunku była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Zawody wędkarskie dla dzieci

06 czerwiec 2022

Zawody wędkarskie dla dzieci

 

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB. Organizatorami zawodów wędkarskich dla dzieci byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Wędkarski Koło Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono w dniu 04 czerwca 2022 roku Zawody wędkarskie dla dzieci  na jeziorze „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie.

Celem zawodów była popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci jako formy wypoczynku, zainteresowanie wiedzą ekologiczną oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru LGD. Zawody odbyły sie w dwóch kategoriach dla dzieci młodszych klas I-IV i starszych klas V-VIII. Na początku sędzia przedstawił regulamin zawodów, odczytał listę obecności oraz odbyło się losowanie stanowiska wędkarskiego. Po losowaniu uczestnicy rozeszli się na swoje stanowiska, aby przygotować się do zawodów. Dodajmy, iż na stanowisku mógł przebywać opiekun uczestnika, który mógł pomóc w przygotowaniu sprzętu ale nie mógł łowić. Obowiązywała metoda połowu spławikowego – jedna wędka trzymana w ręku. Około godziny 9:30 rozpoczęły się zawody i trwały do godziny 12:30 po czym sędzia zawodów ważył złowione ryby. Zawodnik otrzymał 1 punkt za każdy gram złowionej ryby. O kolejności w klasyfikacji decydowała najwyższa waga złowionych ryb a następnie ryby wróciły do jeziora. Nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W poszczególnych kategoriach zostały przewidziane nagrody oraz dla każdego uczestnika dyplom za udział i drobny upominek. Zwycięzcy zawodów wędkarskich otrzymali nagrody w postaci wędek a pozostali upominek w postaci akcesorii wędkarskich. Organizacja zawodów, w tym zakup nagród i upominków była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:

  1. a) Klasy I-IV:

1 miejsce: Maksymilian Salik – waga 1950 g

2 miejsce: Jakub Gierlikowski – waga 1920 g

3 miejsce: Szymon Łukaszek – waga 1890 g

  1. b) Klasy V- VIII:

1 miejsce: Wiktor Witt – waga 3020 g

2 miejsce: Kacper Wysocki – waga 2240 g

3 miejsce: Nataniel Cysek – waga 2020 g

Atmosfera była bardzo przyjazna mimo wysokiej temperatury. Gratulujemy zawodnikom wytrwania  i udziału w zawodach, jak również dziękujemy rodzicom za opiekę, sędziom sektorowym panom Sławomirowi Czajce, Łukaszowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Mańkowskiemu i panu Jackowi Walczakowi prezesowi PZW Koło Szamocin za pomoc przy organizacji.

Organizacja zawodów, w tym zakup nagród oraz upominków była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Edukacyjne spotkania z pszczołami

26 maj 2022

Edukacyjne spotkania z pszczołami

 Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB.  Organizatorami spotkań byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Koło Pszczelarzy Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono „Edukacyjne spotkania z pszczołami”. Spotkania rozpoczęły się w obchodzonym Światowym Dniu Pszczoły, tj w dniu 20 maja 2022 roku na terenie przy budynku Koła Pszczelarzy w Szamocinie, ul. Rynek 1.  Podczas każdego spotkania dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury przedstawił program oraz przywitał uczestników.

Celem spotkań edukacyjnych o pszczołach było poznanie owadów, informacje na temat życia i pracy oraz jak ważna jest dla środowiska. Malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających przede wszystkim pszczół jest jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów. Ponad 87 proc. gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Dlatego, widzimy jak ważna jest ochrona pszczół.  Podczas każdego spotkania zarówno dla osób 50+ jak i dla dzieci odbyło się: spotkanie i rozmowa z pszczelarzem, podglądanie pszczół w ulu, omówiono wyposażenie pszczelarskie, takie jak: (ul, narzędzia pszczelarskie, odzież), prowadzono dyskusje o produktach pszczelich i ich właściwościach, prowadzono rozmowy o zaletach pasieki miejskiej, można było zrobić sobie zdjęcie w kapeluszu pszczelarskim, przeprowadzono zajęcia plastyczne podczas których dzieci mogły pomalować lub narysować pszczołę, ul, itp. Również nie zabrakło degustacji produktów z ula, takich jak: miód różnego rodzaju, pyłek pszczeli, pierzga, różnego rodzaju mieszanki miodowe. Ta cześć dla wszystkich była najbardziej słodka, każdy uczestnik próbował proponowane produkty. Na zakończenie każdego spotkania każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci słoiczka miodu oraz dyplom za udział. Dodajmy, iż w operacji zaplanowane były 3 spotkania w ramach operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe”. W dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 15:00 przeprowadzone zostało spotkanie dla osób 50+ na które przybyło ponad dwadzieścia osób.  Natomiast o godzinie 17:00 w tym samym dniu odbyło się spotkanie dla dzieci na które przyszło również 20 osób. Następnego dnia w sobotę tj. 21 maja 2022 roku o godzinie 11:00 odbyło się 3 spotkanie dla dzieci na które przyszło ponad 20 uczestników wraz z rodzicami. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu spotkania byli bardzo zadowoleni, uśmiech z twarzy im nie znikał. Atmosfera była bardzo przyjazna mimo tak wysokiej temperatury w piątek. Natomiast w sobotę pogoda się zmieniła i nie było za ciepło ponieważ wiał wiatr i padał deszcz ale wszyscy bawili się dobrze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań zarówno osobom 50+ jak i dzieciom, a szczególnie tym najmłodszym. Nie zapominamy o podziękowaniach dla ich rodziców, którzy również uczestniczyli czynnie podczas imprez. Podziękowania za przeprowadzenie edukacyjnych spotkań należą się firmie Janissero oraz dla Koła Pszczelarzy w Szamocinie. Organizacja edukacyjnych spotkań z pszczołami, w tym zakup upominków, produktów do degustacji, kompleksowej organizacji spotkań była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Sprawozdanie z realizacji operacji "Dzieje sie w Szamocinie"

25 maj 2020