Edukacyjne spotkania z pszczołami

 Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB.  Organizatorami spotkań byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Koło Pszczelarzy Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono „Edukacyjne spotkania z pszczołami”. Spotkania rozpoczęły się w obchodzonym Światowym Dniu Pszczoły, tj w dniu 20 maja 2022 roku na terenie przy budynku Koła Pszczelarzy w Szamocinie, ul. Rynek 1.  Podczas każdego spotkania dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury przedstawił program oraz przywitał uczestników.

Celem spotkań edukacyjnych o pszczołach było poznanie owadów, informacje na temat życia i pracy oraz jak ważna jest dla środowiska. Malejąca populacja wielu gatunków owadów zapylających przede wszystkim pszczół jest jednym z kluczowych dla bioróżnorodności problemów. Ponad 87 proc. gatunków roślin na świecie jest zapylanych m.in. przez pszczoły. Dlatego, widzimy jak ważna jest ochrona pszczół.  Podczas każdego spotkania zarówno dla osób 50+ jak i dla dzieci odbyło się: spotkanie i rozmowa z pszczelarzem, podglądanie pszczół w ulu, omówiono wyposażenie pszczelarskie, takie jak: (ul, narzędzia pszczelarskie, odzież), prowadzono dyskusje o produktach pszczelich i ich właściwościach, prowadzono rozmowy o zaletach pasieki miejskiej, można było zrobić sobie zdjęcie w kapeluszu pszczelarskim, przeprowadzono zajęcia plastyczne podczas których dzieci mogły pomalować lub narysować pszczołę, ul, itp. Również nie zabrakło degustacji produktów z ula, takich jak: miód różnego rodzaju, pyłek pszczeli, pierzga, różnego rodzaju mieszanki miodowe. Ta cześć dla wszystkich była najbardziej słodka, każdy uczestnik próbował proponowane produkty. Na zakończenie każdego spotkania każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci słoiczka miodu oraz dyplom za udział. Dodajmy, iż w operacji zaplanowane były 3 spotkania w ramach operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe”. W dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 15:00 przeprowadzone zostało spotkanie dla osób 50+ na które przybyło ponad dwadzieścia osób.  Natomiast o godzinie 17:00 w tym samym dniu odbyło się spotkanie dla dzieci na które przyszło również 20 osób. Następnego dnia w sobotę tj. 21 maja 2022 roku o godzinie 11:00 odbyło się 3 spotkanie dla dzieci na które przyszło ponad 20 uczestników wraz z rodzicami. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu spotkania byli bardzo zadowoleni, uśmiech z twarzy im nie znikał. Atmosfera była bardzo przyjazna mimo tak wysokiej temperatury w piątek. Natomiast w sobotę pogoda się zmieniła i nie było za ciepło ponieważ wiał wiatr i padał deszcz ale wszyscy bawili się dobrze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań zarówno osobom 50+ jak i dzieciom, a szczególnie tym najmłodszym. Nie zapominamy o podziękowaniach dla ich rodziców, którzy również uczestniczyli czynnie podczas imprez. Podziękowania za przeprowadzenie edukacyjnych spotkań należą się firmie Janissero oraz dla Koła Pszczelarzy w Szamocinie. Organizacja edukacyjnych spotkań z pszczołami, w tym zakup upominków, produktów do degustacji, kompleksowej organizacji spotkań była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.