Aktualności

Rajd harcerski w hali „Nowa Concordia”

 W dniach od 15 do 17 października 2021 roku w hali widowiskowo-sportowej „Nowa Concordia” w Szamocinie odbył się rajd dla harcerzy. Udział wzięło razem 90 zuchów i harcerzy z Szamocina i Chodzieży. Rajd harcerski "Harce Jesienne" zorganizowała kadra 30 Drużyny Starszoharcerskiej im. gen. St. Taczaka z Chodzieży. Głównymi organizatorkami były druhny Zofia Sulima oraz Alicja Kowalska.

Podczas rajdu zuchy i harcerze wcielili się w rolę detektywów. W piątek wszyscy harcerze mieli okazję integrować się podczas gier i zabaw przygotowanych przez organizatorów. W sobotę rano uczestnicy wyruszyli na trasę po Szamocinie i okolicy, aby rozwiązywać zagadki, które na nich czekały po drodze. Ponadto w sobotni wieczór odbył się konkurs piosenki Harfa, który wygrała 30 Drużyna Harcerska. W niedzielę odbył się apel podsumowujący rajd. Całość klasyfikacji rajdowej wygrała 120 Drużyna Wędrownicza "Orion".

Zdjęcia: Kasia Kośmicka

Spektakl w nowym budynku w Szamocinie

 Dnia 14 września 2021 o godzinie 19.00 w Budynku Kultury-Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie odbył się spektakl teatralny pt. „Pożądanie w cieniu pokrywki”. Widowisko na podstawie książki Jacka Getnera wyreżyserował Jan Kajrys z Teatru „44” z Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Główne role zagrali: Barbara Swoińska, Lidia Stój oraz Piotr Mąka. Spektakl stanowi satyrę dotyczącą problemu naciągania starszych osób na zakup bezwartościowych, ale bardzo drogich produktów.

Zgromadzona na sali publiczność bardzo dobrze przyjęła przedstawienie. Na zakończenie dyrektor Dariusz Rybarczyk podziękował reżyserowi i aktorom wręczając czerwoną różę.

Mamy nadzieję, że takie imprezy będą coraz częściej gościły w nowo wyremontowanym Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej. Obiekt  został dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Wyposażenie również zostało dofinansowane z programu WRPO.

W budynku od początku jego istnienia działa biblioteka wraz z wyodrębnionym oddziałem dziecięcym  jak również są przeprowadzane szczepienia dla mieszkańców. Swoje miejsce znalazły także sekcje muzyczne, orkiestra dęta, chór im. I.J. Paderewskiego  oraz stowarzyszenia i grupy.  Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne, w budynku przyjmuje pedagog i psycholog oraz spotyka się grupa AA Szansa. W najbliższym czasie zaczną tu też działać różne formacje m.in. Pszczelarze, Polski Związek Emerytów i Rencistów, sekcje Skata i Bośki, świetlice terapeutyczne itp.

Paderewski na warsztatach chóralnych

W dniach od 17-20 sierpnia 2021 odbyły się warsztaty chóralne Chóru i im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina w Woziwodzie (Zielona Szkoła) w Borach Tucholskich. Warsztaty przebiegały pod kątem nauki nowych utworów, które przygotował dyrygent Tomasz Wyrzykowski. Próby rozpoczęły się od przypomnienia stałych części Mszy Świętej Missa Orientalis J. Sykulskiego a także takie utwory jak Panis Angelikus,  Czego chcesz od nas Panie, Ouverter, Witaj pokarmie, Ave Maria. Zajęcia odbywały się zazwyczaj w 4 głosach, ale także w podziale na grupy. Mimo braku telewizji, słabego internetu i sieci komórkowych sprzyjało to  jeszcze większej integracji uczestników.  W wolnym czasie korzystano ze ścieżek edukacyjnych a wieczorami śpiewano  przy kominku. Wielką atrakcją był też spływ kajakowy po wodach rzeki Brdy. Dodajmy, iż chór działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury, który zorganizował wyjazd. Natomiast miejsce wybrała pani Lidia Woźniczka, wieloletnia chórzystka, która zaproponowała miejsce warsztatów. Przy tej okazji chciałem bardzo podziękować za udział chóru we Mszy świętej dożynkowej w kościele parafialnym w dniu 28 sierpnia 2021 roku podczas organizowanych Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie. Paniom za przepiękne wianuszki również.

„Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

Szamocin, 28 sierpnia 2021 r.

Przygotowania do dożynek trwały długo. Czasami się zastanawialiśmy czy w czasie pandemii będziemy mogli zorganizować tak dużą imprezę. Ale dzięki Bogu mogliśmy. Pogoda również tego dnia dopisała. Oficjalnymi organizatorami byli: Starosta Powiatu Chodzieskiego, Burmistrz MiG Szamocin, Rolnicy i Producenci Rolni, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Madecki  oraz Szamociński Ośrodek Kultury. Organizatorzy postanowili zwerbować i zmobilizować wielu mieszkańców do czynnej pomocy przy organizacji tego święta. A dotyczyło to głównie rolników bo to ich praca na roli miała być opiewana w tym szczególnym dniu.

I nie zawiedli podczas kilkukrotnego spotkania z aktywem rolniczym doszło do finalizowania ofert konkretnych działań. Działania dotyczyły głównie organizacji transportu podczas korowodu dożynkowego, dostarczenia płodów rolnych do wystroju sceny, wyboru starostów dożynkowych i wielu mniejszych lecz ważnych spraw. Decyzja zapadła iż cała feta dożynkowa odbędzie się na stadionie miejskim przy ulicy Parkowej. Lokalizacja bardzo dobra ze względu na przestrzeń i sporą liczbę miejsc siedzących. Dużą pomoc zaoferował Stefan Woźniak, opiekun stadionu. Kadra Szamocińskiego Ośrodka Kultury postanowiła wykorzystać dorobek wszystkich zespołów działających w tej instytucji. Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego  pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego wraz z Orkiestrą Dętą SZOK z kapelmistrzem Marcinem Semrau podjęły się wspólnego uczestnictwa we mszy świętej w kościele parafialnym pw NMP Wspomożycielki Wiernych. Mszę świętą przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Madecki w koncelebrze księdza kanonika Franciszka Drosta oraz księdza proboszcza z parafii Jaktorowo Wojciecha Janusiewicza. W trakcie mszy sołectwa podziękowały Bogu za dobre plony niosąc w darze dary plonów ziemi. Po uroczystej dziękczynnej mszy przygotowano korowód dożynkowy w którym uczestniczyli goście oraz nasi mieszkańcy. W korowodzie uczestniczyli samochód policyjny, wóz OSP, Orkiestra Dęta SZOK, poczty sztandarowe, Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania, bryczka Kazimierza Żądło z Rataj, ciągnik z przyczepą z sołectwa Heliodorowo, ciągnik z przyczepą z sołectwa Nowy Dwór.

Ciągniki z przyczepami udekorowanymi dla gości i mieszkańców przygotowane przez naszych rolników na których zawsze można liczyć. Za wszystko wszystkim składamy wielkie podziękowania za trud włożony w przygotowanie dekoracji przyczep i ciągników.

Już na stadionie w bramie wjazdowej zatrzymały się wszystkie delegacje wieńcowe, przepuszczono pozostałą część gości, by mogli zająć miejsca i przygotować się na paradne i godne wejście i zaprezentowanie kolejnych wieńców dożynkowych. Zespół Pieśni i Tańca „Łany” utworzył honorowy szpaler wśród którego co chwila prezentowano poszczególny wieniec dożynkowy. Każda prezentacja była przyjmowana owacjami przez zgromadzoną licznie publiczność. Uroczystości rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego, następnie odprowadzono poczty sztandarowe z miejsca uroczystości. Przyszedł czas na obrzęd w wykonaniu ZPiT „Łany” wraz z wręczeniem przez starostów dożynkowych panią Izabelę Rydelek i pana Michała Styzę chleba Staroście Powiatu Chodzieskiemu panu Mirosławowi Juraszkowi i Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin panu Eugeniuszowi Kucnerowi. Przyszedł czas na przemówienia naszych gości. Przyszedł czas na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania. Nastąpiła eksplozja  tanecznych pląsów, feeria barwnych dziewczęcych spódnic furkoczących podczas narodowych tańców, śpiew, radość, przywoływanie dawnych pieśni, piosenek, obrzędów, czasu. Oglądający  nie szczędzili wykonawcom braw. To było piękne.

W krótkiej przerwie odznaczono rolników powiatu chodzieskiego „Zasłużony dla rolnictwa”  oraz kilku nadano tytuł ”Powiatowy Lider rolnictwa”. Rozpisano konkursy na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Do festiwalu kulinarnego „Potrawa żniwiarza” zgłosiło się 10 sołectw i Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” z Szamocina.  Cieszymy się że postawiono tak wiele „żniwnych witaczy”. I to dawało ogromną satysfakcję organizatorom, a wsiom dodawało splendoru i poloru. Za każdy witacz wszystkim bardzo dziękujemy.

 Wręczono nagrody w konkursie ”Wieniec dożynkowy” i „Potrawa żniwiarza”

W kategorii „Wieniec dożynkowy” komisja postanowiła przyznać I miejsce Sołectwu Strzelce,  II miejsce sołectwo Heliodorowo,  III miejsce miastu Szamocin i IV miejsce dla Budzynia. W festiwalu kulinarnym „ Potrawa żniwiarza wszystkie sołectwa spisały się na medal. Każde otrzymało bon o wartości 300 zł za trud włożony w przygotowanie potraw.

Na Szamocińskie dożynki zaproszono dużą liczbę kontrahentów współpracujących bezpośrednio i pośrednio z rolnictwem. A zatem swe stoiska wystawiły i promowały różnorakie banki i firmy. W IV Targach żywności Ziemi Chodzieskiej zgłoszonych było 6 firm, które promowały swoje produkty. Natomiast szamocińscy pszczelarze i Lipiogórscy rękodzielnicy pokazali co jest najlepsze poprzez pracę swych rąk. Dodatkową atrakcją na płycie górnego boiska stanowiły kramy z zabawkami dla dzieci, samochodzikami, zamkami dmuchanymi, warsztatami figurek z siana, malowaniem twarzy, modelowaniem baloników, warsztaty terapeutyczne z konkursami, konkursy ekologiczne z udziałem firmy Alba z Wrocławia. Na scenie głównej zaśpiewał zespół „Notecianie” z Lipiej Góry pod kierunkiem pana Marka Frąckowiaka. Jeszcze przed zabawą koncert główny czyli zespół Classic, który zagrał soje najlepsze przeboje bawiąc się z publicznością. Nie zabrakło wspólnego śpiewania podczas koncertu jak i po rozdawania autografów.

Cóż nas jeszcze czekało? Zabawa taneczna z udziałem Dj Sylwka.

Po zabawie wszyscy rozeszli się do domów. Praca dla organizatorów, a szczególnie dla ekipy Szamocińskiego Ośrodka Kultury jeszcze trwała. Trzeba było wszystko doprowadzić do porządku, wiele rzeczy poukładać, posegregować i przewieźć do świetlic wiejskich i domu Kultury. Wszyscy odczuwali ogromne zmęczenie, ale także ogromne zadowolenie z wykonanej pracy. Wszystkim, którzy nam pomogli i tym co przybyli na stadion serdecznie dziękujemy. Panu Stefanowi za całokształt,  a za ulewny deszcz w niedzielę na który nie mieliśmy wpływu i przez który podtopił nam samochód ze sprzętem i uszkodził murawę-przepraszamy. Za bezpieczeństwo podczas imprezy dziękujemy druhom OSP z Miasta i Gminy Szamocin  oraz Policji.

Prezentacja sołectw w festiwalu kulinarnym  „Potrawa żniwiarza”

Koło Gospodyń Wiejskich  Lipia Góra

NAZWA POTRAWY:      Pyrczok                                       

NAZWA CIASTA:           Placek Królewski

Sołtys Lipiej Góry pani  Elżbieta Piątyszek

 Przewodnicząca KGW Lipia Góra pani Mieczysława Antczak

Sołectwo  Borowo 

NAZWA POTRAWY:      Zupa krupnik

NAZWA CIASTA:           Placek kruchy z owocami      

Sołtys Borowa pani Angelika Ziegenhagen

Sołectwo  Raczyn 

NAZWA POTRAWY:     Grochówka

NAZWA CIASTA:          Placek drożdżowy

Sołtys Raczyna pan Kamil Gidaszewski

Sołectwo  Lipa

NAZWA POTRAWY:   Smarowidła

NAZWA CIASTA:        Placek marchewkowy   

Sołtys Lipy pani Agnieszka Jańczak

Sołectwo Heliodorowo

NAZWA POTRAWY:   Babka ziemniaczana z gularzem

NAZWA CIASTA:         Skubaniec

Sołtys Heliodorowa pani Agnieszka Sikorska

Sołectwo Jaktorowo

NAZWA POTRAWY:  Ziemniaki zasmażane,  kapuśniak

NAZWA CIASTA:       Placek drożdżowy

Sołtys Jaktorowa pan Leszek Kudliński

 

  Sołectwo  Laskowo 

  NAZWA CIASTA:       Bigos staropolski

  NAZWA CIASTA:       Ciasto drożdżowe z owocami

  Sołtys  Laskowa pani Wiesława Szulc

  Sołectwo Atanazyn i Koło Gospodyń Wiejskich

  NAZWA POTRAWY:   „Fantazja Sołtysa”

  NAZWA CIASTA:          Jabłecznik, Placek na maślance, Rogaliki

  Sołtys Atanazyna pan Jerzy Przystasz

  Przewodnicząca KGW Atanazyn pani Elżbieta Dziubek

  Sołectwo Nowy Dwór

  NAZWA POTRAWY:  Gulasz z kaszą

  NAZWA CIASTA:        Murzynek,   drożdżowy z owocami

  Sołtys Nowego Dworu pan Andrzej Szczepara                                                  

  Sołectwo Szamoty

  NAZWA POTRAWY:   Zupa gularzowa

  NAZWA CIASTA:         Placek z owocami  

  Sołtys Szamot  pan Franciszek Betański  

  Spółdzielnia Socjalna „Arkadio”, osiedle Smolary 1.

  NAZWA POTRAWY:  Krokiety z kapustą i grzybami

  NAZWA CIASTA:  Makowiec

  Prezes Spółdzielni pani Marta Kalupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           

Powiatowy Lider Rolnictwa

Gmina Budzyń

Pan Zygmunt Witt,  zam. w Budzyniu,

Pan Stanisław Odor,  zam. w Prośnie.

Gmina Chodzież

Pani Angelika Pytel, zam. w Stróżewicach,

Miasto i Gmina Margonin

Pani Paulina Gustek, zam.w Margonińskiej Wsi,

Pan Wojciech Wysocki, zam.w Radwankach,

Miasto i Gmina Szamocin

Pani Izabela Rydelek zam. w Szamocinie,

Pan Michał Styza zam. w Szamocinie.

 

„Tu żyję, tu mieszkam 2021”

 W wyniku przeprowadzonego przeglądu obiektów na terenie Miast i Gminy Szamocin, komisja postanowiła wyróżnić właścicieli/użytkowników następujących nieruchomości:

- w kategorii najładniejsza zagroda:

            - Magdalena i Robert Walczakowie, zam. Swoboda,

- w kategorii najładniejsza posesja wielorodzinna:

            - Wspólnota Mieszkaniowa „Topola”, os. Smolary 6w Szamocinie,

- w kategorii najładniejsza posesja jednorodzinna:

            - Maria i Piotr Waleriańczykowie, zam. w Nałęczy,

- w kategorii najładniejszy balkon:

            - Paulina Kowalewska, zam. w Szamocinie.

Nagroda specjalna dla pana Jana Hertinga- Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin, przedstawiciel znikającego zawodu-szewc.

 

Wystawcy indywidualni-rękodzieło i firmy prezentujące się podczas dożynek.

Stachowiak Elżbieta z Szamot, Halina Michalska z Lipiej Góry,

Grażyna Janeczko z Lipiej Góry, Tadeusz Madecki – TPLGiO z Lipiej Góry, Beata Radecka z Lipiej Góry, Aleksander Grzeczka z Budzynia, Andrzej Synoradzki z Szamocina, Swojskie jadło z Wyrzyska, Koło Pszczelarzy z Szamocina,     Damian Śledź z Wyrzyska, Tomasz Jabłoński z Szamocina, Firma ALBA – gry i zabawy ekologiczne dla dzieci,

Samorząd Województwa Wielkopolskiego-organizował  Wielkopolskie Dni Energii 2021,

Organika-Agrarius Sp. z o.o.  , Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Brzostowa, Bank Spółdzielczy z Szamocina, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Chodzieży,                       

Kijomaniacy z  Chodzieży, odbyła się zbiórka dla Kornelii

Narodowy Powszechny Spis Ludności, Mobilny Punkt szczepień

 

IV Targi Producentów Żywności Ziemi Chodzieskiej

„Smaki Ziemi Chodzieskiej”:

„TOP” SER SMAŻONY Huszczak, Humerczyk – Chodzież,

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków,

Zakład Produkcyjny w Chodzieży,

Cech Rzemiosł Rożnych w Chodzieży,

Dominik Piotrowski Piekarnia Chodzież,

„Zagroda Zielona Broda” – Borowo,

SOFOREK – Szamocin.

Święto Wsi Lipia Góra

Dnia 14 sierpnia 2021 roku po dwóch latach odbył się festyn w Lipiej Górze, zorganizowany przez Sołtysa panią Elżbietę Piątyszek, Radę Sołecką i organizacje działające w Lipiej Górze /OSP, KGW, TPLGiO, LZS Aurora oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin i Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Na boisku przy Domu Kultury w Lipiej Górze został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa. Zagrały cztery drużyny z Podanina, Heliodorowa, Jaktorowa i Lipiej Góry. Puchar wygrała drużyna gospodarzy więc Lipia Góra, drugie miejsce zajęła drużyna z Jaktorowa, trzecie Heliodorowo a czwarte drużyna z Podanina. Puchar i nagrody wręczyły panie Elżbieta Piątyszek i wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin pani Renata Młynarczyk. Mecze odbywały się pod opieką sędziowską przez sędziego głównego Jarosława Michalskiego. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał przewodniczący Ludowego Zespołu Sportowego Aurora Józef Zimny. Od godziny siedemnastej nastąpiło oficjalne otwarcie festynu i złożenie wiązanki pod obeliskiem przy domu Kultury w Lipiej Górze. Wiązankę złożyli przedstawiciele wsi Lipia Góra, sołtys, radna powiatu chodzieskiego Ewa Burzyńska, radny rady Miasta i Gminy Szamocin Rafał Wiora oraz wiceburmistrz pani Renata Młynarczyk. Miejscowa jednostka OSP przygotowała i przeprowadziła pokaz strażacki –ewakuacja poszkodowanego z samochodu i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz druga część pokazu strażackiego to trzy metody gaszenia pożaru linią szybkiego natarcia, pianą gaśniczą i trzecia z działka wodno-pianowego zamontowanego na samochodzie. Nad pokazami czuwał naczelnik OSP Lipia Góra druh Adrian Świerczyński. Pokaz relacjonował członek zarządu OSP Lipia Góra druh Piotr Jędrzejczyk. Atrakcją dla dzieci też był przejazd wozem strażackim. Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów była Strzelnica ASG z Bydgoszczy, stoisko pt. Monety świata, warsztaty dla dzieci i animacje oraz lody, wata i dmuchańce. Wszystkie dzieci obdarowane zostały słodyczami ufundowanymi przez radę sołecką. Miejscowe KGW serowało domowe ciasto i kawę. Festynowy program muzycznie wypełniał miejscowy zespół Notecianie i gwiazda festynu Brygida i Robert Łukowscy z zespołem. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji festynu a publiczności za obecność.

Starości Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie

28 sierpnia 2021 r.

W roku 2021 Starościną Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie będzie pani Izabela Rydelek. Pochodzi z Drawskiego Młyna miejscowości leżącej w Puszczy Noteckiej. Z wykształcenia technik żywienia zbiorowego. Przez kilka lat pracowała w gastronomii w Poznaniu i Skórzewie. Od dziesięciu lat mieszka w Szamocinie i wspólnie z mężem Sławomirem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, które wchodzi w skład rodzinnego gospodarstwa o łącznej powierzchni 80 ha specjalizującym się w produkcji roślinnej (zboża, ziemniaki, kukurydza) oraz w hodowli zwierząt. Największą pasją pani Izabeli to podróże, lubi poznawać nowe i ciekawe miejsca.

Starostą Dożynkowym podczas tegorocznych dożynek w Szamocinie będzie pan Michał Styza. Od dziecka wychowuje się w gospodarstwie rodzinnym, które ma swoje tradycje i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, począwszy od prapra dziadka aż do dziś. Mieszka w Szamocinie. Jest absolwentem szkoły rolniczej i szkoły weterynaryjnej. Praca na roli nie jest mu obca, ponieważ od młodych lat pomaga rodzicom w różnych czynnościach związanych właśnie z zawodem rolnika. Od 7 lat prowadzi ponad 20-sto hektarowe gospodarstwo przekazane od rodziców. Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów bydła mięsnego z przeznaczeniem na opas. Areał obsiewany jest zbożem, kukurydzą, a także ma trwałe użytki zielone. Jest wieloletnim członkiem miejscowej orkiestry dętej Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Interesuje sie nowinkami rolniczymi w zakresie maszyn i upraw.

Imprezy plenerowe w Mieście i Gminie Szamocin

W dniach od 06 do 08 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Sołectwa Swoboda, Raczyn, Nałęcza i Jaktorowo, ksiądz proboszcz Parafii Raczyn oraz Szamociński Ośrodek Kultury przygotowali kilka imprez plenerowych. Wszystko zaczęło się w Swobodzie 06 sierpnia. Od godziny 16:30 dzieci wraz z rodzicami mogli pobawić się podczas widowiska cyrkowo-rozrywkowego na placu przy świetlicy wiejskiej. Pogoda i dzieci dopisały więc zabawy było pod dostatkiem. Następnego dnia czyli 07 sierpnia od godzin rannych trwały przygotowania do zawodów pływackich na jeziorze „Siekiera” w Szamocinie. O godzinie 11:45 odbył się start główny zawodów, w którym wzięło udział 39 zawodników. Dodajmy, iż organizatorem głównym jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin i Szamociński Ośrodek Kultury byli współgospodarzami zawodów. Tego samego dnia w Jaktorowie odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców. Od godziny 17:00 na boisku przy świetlicy wiejskiej trwały zabawy i animacje dla dzieci przygotowane przez Kulnaturę z Szamocina, nie zabrakło dmuchańcy i innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na scenie około godziny 19:00 pojawił się zespół Justyna&Kris, który zaprezentował kila utworów włoskich, ale nie zabrakło również autorskich utworów zespołu. Część publiczności bawiła się dobrze ponieważ kontakt między zespołem a uczestnikami był bardzo dobry. W niedzielę, tj. 08 sierpnia w Raczynie na placu przy kościele odbył się piknik rodzinny. Program festynu rozpoczął się od przypomnienia przez pana policjanta przepisów odnośnie jazdy rowerem po drodze, następnie zostały wydane żółte koszulki dla dzieci, które będą uczestniczyły w przejeździe po drogach gminnych rowerem i na koniec ksiądz proboszcz poświęcił rowery i wszyscy wspólnie wyruszyli w trasę po drogach sołectwa Raczyn i Nąłecza. Po powrocie zaczęła się cześć artystyczna z udziałem wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury z Budzynia oraz klaunów Ruperta i Rica. The Clown Circus Show-Street Theater of Art „Ruphert and Rico” jak zawsze zaangażowani namawiali rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi. Zobaczyć można było ponad 6 metrowe dmuchane klauny i inne roztańczone dmuchańce. Podczas zabaw dzieci otrzymywały specjalny kotylion-medal cyrkowy, czapkę, okulary i super trąbkę oraz słodką niespodziankę. W czasie widowiska każde dziecko mogło pomalować swoje włosy (świecącym zmywalnym sprayem we wszystkich kolorach tęczy). Nie zabrakło świecących baniek mydlanych wypełnionych kolorowym dymem estradowym, deszczu confetti.

Jak zawsze nie zabrakło dla dzieci innych atrakcji jak zamki dmuchane i stoiska gastronomiczne. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie każdej z tych wymienionych imprez plenerowych.