Zespół „Babie Lato”

Zespół „Babie Lato” działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury. Instruktorem od samego początku jest Maria Zdunek, pracownik SzOK. „Babie Lato w zasadzie jest kontynuacją działań Teatru Obrzędowego „Pogodna Jesień” prowadzonego przez tę samą instruktorkę . Różnica polega na tym , że zadaniem teatru jest dokumentacja obrzędów naszej małej ojczyzny z jej zwyczajami, obyczajami należącej do pogranicza trzech kultur Pałuk , Krajny i Wielkopolski z jej elementami kultury napływowej. Zadaniem „Babiego Lata jest zachowanie pieśni i piosenki ludowej naszych przodków. A warto ją zachować dla potomnych, bo to przecież nasze dziedzictwo kulturowe[...]m i zaproszonym gościom. Oprócz "Pani Twardowskiej" aktorzy w swoim warsztacie pokazują humoreski: "Dame na wieży", "Pinokia", "Fredka na ziarnku grochu" itp.[...]