Projekty

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

 I. Działalność merytoryczna:

 Szamociński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość  prawną, uzyskaną na podstawie wpisu do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Miasta i Gminy Szamocin, dnia 20 marca 1992 roku pod nr 1. Jako osoba prawna, Ośrodek utworzony został na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwałą nr VIII/44/91 Rady Gminy i Miasta z dnia 2 lutego 1991 roku i działa na podstawie statutu nadanego uchwałą nr XIX/153/08 Rady Miasta i Gminy Szamocin, z dnia 29 grudnia 2008 roku. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , Szamociński Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, a jej podstawą jest plan finansowy. Na podstawie ustawy o finansach publicznych Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych i gospodarka finansowa Ośrodka uwzględnia przepisy tej ustawy.Szamociński Ośrodek Kultury otrzymuje na swoją działalność dotację podmiotową od organizatora. Pokrywa ona koszty działalności podstawowej w zakresie: wynagrodzeń, eksploatacji budynków oraz koszty działalności merytorycznej i organizację wydarzeń kulturalnych.

PROJEKT

„Sploty i ploty  po naszemu” czyli „Szamocińskie pasje”

Organizatorzy: Szamociński Ośrodek Kultury –Maria Zdunek, Biblioteka Miejska – Beata Ostynowicz

Termin i miejsce projektu:  Biblioteka Miejska w Szamocinie od wiosny 2012  do wiosny 2013

Cel projektu:   Pokazanie różnej formy rękodzieła i pasji artystycznych mieszkańców Szamocina i okolic.

Forma: Wystawy, albumy, kolekcje, pokazy, slajdy, wieczorki muzyczne, wieczory poezji, spotkania autorskie, konkursy.

 

„Szwajcaria Chodzieska”

To tytuł projektu realizowanego przez Dom Kultury „Zacisze”  na Targówku w Warszawie we  współpracy z Szamocińskim Ośrodkiem Kultury. Jest to wizyta studyjno-integracyjna  studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  oraz przyjaciół Domu Kultury „Zacisze”. Goście wybrali na pobyt Szamocin i okolice jako najpiękniejszy zakątek „Szwajcarii Chodzieskiej”. Gościć będą w Szamocinie w dniach od 4 do 7 października br.. Zamieszkają  w malowniczo usytuowanym przy szamocińskiej promenadzie hotelu „ U Koziołka”.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

W porozumieniu z Szamocińskim Ośrodkiem Kultury, profesjonalna agencja koncertowa zorganizowała w Szamocinie plenerowy koncert/recital muzyki fortepianowej Chopina.

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Projekt :” Paderewski gminie” – warsztaty wokalne dla śpiewaków amatorów z gminy Szamocin

( realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4.Leader, Działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – „małe projekty”) RODZAJ OPERACJI:   PODNOSZENIE  ŚWIADOMOŚCI  LOKALNEJ.

Celem  operacji, skierowanej do mieszkańców gminy Szamocin, było poprawianie jakości życia i stwarzanie warunków do dalszego harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności.