Projekty

SZAMOCIŃSKIE DOŻYNKI

28 sierpnia 2010 r.

XI Edycja konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” 2010 r.

Uczczenie corocznego gminnego święta plonów z zachowaniem miejscowych tradycji i zwyczajów

Obrzęd dożynkowy jest reaktywacją dawnych  dworskich „okrężnych” wsi Jaktorowo, Próchnowo i  Szamocina. Przypominany i wykonywany jest od kilkunastu lat .Inspiracją powrotu do dawnych zwyczajów było zdjęcie z 1938 roku pary małżeńskiej z Heliodorowa na tle klepiska , gdzie dokonywali omłotów cepami . Później mieszkańcy Szamocina dostarczyli nam wielu przedwojennych zdjęć ze zbioru zbóż.

SPACER „DŁUGĄ ULICĄ UMARŁYCH”

Odbył się w niedzielę, 21 czerwca 2009 roku, a rozpoczął się o godzinie 18.00 na Rynku w Szamocinie. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Szamocina Eugeniusz Kucner. Całość poświęcona była uczczeniu pamięci Ernsta Tollera  w 70 rocznicę jego śmierci- urodzonego w Szamocinie uznanego w świecie pisarza, dramaturga – ekspresjonisty, polityka – pacyfisty. Projekt podsumowujący wieloletnie działania dla materialnego potwierdzenia w Szamocinie pamięci o Ernście Tollerze nosił tytuł „Długa ulica umarłych”- jak nazwał w swojej autobiografii ulicę prowadzącą do położonych przy niej cmentarzy różnych wyznań.