Szamocińskie upamiętnienie

W sobotę, 23 listopada 2013 roku na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szamocinie, odbyła się patriotyczna uroczystość oznaczenia medalionami pamięci grobów Powstańców Wielkopolskich. Organizatorami wydarzenia byli: szamocińskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego , Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin,Proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej w Szamocinie oraz Szamociński Ośrodek Kultury. Uroczystość z udziałem rodzin powstańców, rozpoczęła się o godzinie 11.00 w kaplicy pw. Zmartwychwstania Pańskiego, w której mszę świętą odprawił ks. Leszek Jan Marciniak. Po mszy uczestnicy zgromadzenia udali na centralne miejsce cmentarza przy krzyżu, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.

Po odegraniu hejnału Szamocina głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, pan Eugeniusz Kucner. W swoim wystąpieniu nawiązał do zbliżającej się 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz przybliżył zgromadzonym motywy i okoliczności, którymi kierowali się organizatorzy. Następnie, w imieniu rodzin powstańców głos zabrał pan Józef Jeliński, syn powstańca Tomasza Jelińskiego, który brał udział w powstańczej bitwie o Szamocin w styczniu 1919 roku. Wystąpienie pana Jelińskiego, w treści pełne synowskiej dumy wzruszyło wszystkich uczestników. Pan Józef Jeliński przypomniał również w skrócie działalność szamocińskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz fakt zdeponowania na ręce pana Burmistrza Eugeniusza Kucnera sztandaru i listy członków Towarzystwa, po zakończeniu działalności. Nb wspomniany sztandar podczas uroczystości w kaplicy i przy krzyżu prezentował poczet sztandarowy 85 Drużyny Związku Harcerstwa Polskiego w Szamocinie. Następnie odbył się apel Powstańców Wielkopolskich spoczywających na szamocińskiej ziemi. Okolicznościową formułę odczytał prezes szamocińskiego koła TPPW pan Henryk Lejba. Na podstawie danych Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Szamocinie z 1938 roku, zaktualizowanych współcześnie na podstawie informacji od rodzin, w apelu odczytano 82 nazwiska powstańców. Kilku z nich walczyło również w szeregach powstańców śląskich min. Jan Szybowicz. W apelu wspomniano patronujących ulicom Szamocina współtwórców niepodległego państwa Polskiego: generała Józefa Hallera, Ignacego Paderewskiego oraz Wincentego Witosa..Przywołani zostali do apelu ks. Idzi Sutarski, prezes Powiatowej Rady Ludowej na rejon Szamocin – Jaktorowo, założyciel oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który współpracował z powstańcami walczącymi o Szamocin, pierwszy komisaryczny burmistrz Szamocina w wolnej Polsce oraz ks. Ignacy Czechowski, inicjator działalności PCK w Szamocinie. Apel zakończyło odwołanie się do potomnych.”Niech spoczywający w szamocińskiej ziemi bohaterowie Powstania Wielkopolskiego i ich czyny pozostaną na zawsze w naszej pamięci, w historii i dziejach naszej parafii, miasta i gminy.” Po apelu, członkowie rodzin powstańców stanęli przy grobach, a ks. proboszcz Leszek Marciniak dokonał aktu poświęcenia oznaczonych nagrobków. Do oznaczenia medalionami pamięci rodziny zgłosiły 23 groby powstańców. W stosunku do odczytanych w apelu 82 nazwisk stanowi to ok. 30%. Informacje od rodzin przyjmowane były od kwietnia 2013 r. Akcja oznaczania grobów medalionami pamięci będzie kontynuowana. Pan Burmistrz obiecał dalszą pomoc w tym zakresie (medaliony zakupiła gmina).Warunkiem jest wola i zgoda rodziny na umieszczenie medalionu na nagrobku. W przypadku grobów opuszczonych TPPW musi znaleźć jakieś rozwiązanie. Powstańcy z listy TpiW spoczywają na różnych cmentarzach. Niektórzy zginęli męczeńską śmiercią w obozach i miejscach straceń. Spoczywają w zbiorowych mogiłach poza Szamocinem. Do sobotniej uroczystości oznaczono medalionami pamięci nagrobki: na cmentarzu w Jaktorowie śp Mariana Lipińskiego, na cmentarzu przy ulicy Hallera w Szamocinie śp/śp Tomasza Jelińskiego i Czesława Gapińskiego. Na cmentarzu przy ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego oznaczono medalionami nagrobki śp/śp Władysława Strzyżewskiego, Antoniego Walczaka, Jana Szybowicza, Stanisława Szweda, Antoniego Szulca, Józefa Szelmeczki, Józefa Stempniaka, Antoniego Sroki, Jana Rybarczyka, Piotra Mydłowskiego, Józefa Markiewicza, Józefa Majewskiego, Józefa Kadura, Franciszka Guzińskiego, Leona Gruntkowskiego, Antoniego Gruntkowskiego, Stefana Fifera, Stanisława Dahlke, Franciszka Bembnistę. Szamocińską uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Roty. Ps. Po uroczystości na cmentarzu przy ulicy Wyszyńskiego ( „przy szpitalu”), ks. Leszek Marciniak w towarzystwie panów Kucnera i Lejby udali się na cmentarz przy ul. Hallera ( „ na Ludwikowcu”)i gdzie przy grobach śp/śp powstańców Czesława Gapińskiego i Tomasza Jelińskiego oczekiwali już bliscy dokonał aktu poświęcenia oznaczonych medalionami nagrobków. Biorący w uroczystościach członkowie rodzin powstańców przybyli z różnych miejscowości Wielkopolski, Pomorza i Kujaw .