102 ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGOW  MIEŚCIE  I  GMINIE  SZAMOCIN

 Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się na przełomie lat 1918–1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, umacniającej swoją niepodległość. Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar.  Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek,w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową. Było to jedno z czterech, obok powstania wielkopolskiego 1806 rokupowstania sejneńskiego w 1919 roku i II powstania śląskiego w 1920 roku, zwycięskich powstań w dziejach Polski. Pierwsze z polskich powstań z tamtego okresu, które umożliwiło realizację wszystkich założonych celów.

Jak każdego roku 27 grudnia 2020 roku zaraz po świętach, a w tym roku w niedzielę Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin Renata Młynarczyk wraz z Radnym Powiatowym Dariuszem Rybarczykiem odwiedzają groby powstańców.  Zapalili znicze przy Pomniku Wolności w Szamocinie oraz przy pomniku przy wjeździe do Szamocina od strony Chodzieży gdzie leży powstaniec wielkopolski śp. Bronisław Gapiński. Następnie zapalono znicze przy pomniku powstańców przed mostem przy drodze do Białośliwia oraz w Borowie gdzie leży śp. Marian Suwalski powstaniec wielkopolski z Margonina jak również na cmentarzu w Jaktorowie przy pomniku z napisem „W Hołdzie Powstańcom Wielkopolskim poległym za Ojczyznę w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy wiązanki kwiatów złożono przy pomniku Ignacego Jana Paderewskiego na ulicy Paderewskiego w Szamocinie. Bieg historii zawsze wyznacza ciąg przyczynowo-skutkowy, każde wydarzenie historyczne ma zatem swój początek, każde inicjuje jakiś epizod, w myśl opinii, że najpiękniejsze w dziejach świata są szczegóły. Dla Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 takim impulsem był uroczysty przyjazd wybitnego pianisty, męża stanu i przyszłego premiera niepodległego już państwa – Ignacego Jana Paderewskiego.