25 lat istnienia zespołu „Notecianie” z Lipiej Góry

Dnia 25 stycznia 2020 roku zespół Notecianie obchodził swoje 25 lecie istnienia. Z gratulacjami przybyli Starosta Powiatu Chodzieskiego pan Mirosław Juraszek z żoną, Wicestarosta pan Julian Hermaszczuk, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin pan Eugeniusz Kucner z żoną, Wiceburmistrz pani Renata Młynarczyk, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury pan Dariusz Rybarczyk z żoną, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze pani Małgorzata Rychert, dyrektor Przedszkola w Szamocinie pani Danuta Gramz, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamocin pan Andrzej Szwed, przedstawiciele organizacji społecznych działających w Lipiej Górze w osobach prezes OSP dh Eugeniusz Knach, Przewodnicząca KGW Mieczysława Antczak , sołtys sołectwa Lipia Góra- Sokolec Elżbieta Piątyszek, Przewodniczący LZS Aurora Józef Zimny , prezes TPLGiO Tadeusz Madecki , delegacja chodzieskiego chóru „Camerata” , zespół „Babie Lato”, „Pogodna Jesień” oraz członkowie Teatru „44” z Szamocina.

W uroczystości też brały udział członkowie, którzy już nie śpiewają w zespole i dwie rodziny kibicujące zespołowi. Na tej uroczystości wręczono Eugeniuszowi Knachowi Odznakę Honorową ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin” nadawaną przez Radę Gminy za całokształt pracy społecznej na rzecz sołectwa i gminy Szamocin.

Historia założenia zespołu sięga 1994 roku. Działalność jaką prowadzi zespół przedstawiła Ewa Burzyńska na podstawie wybranego jednego roku. Zespół prowadzili następujący instruktorzy Dariusz Sobieralski w latach 1994-1996 i 2000 -2005, Marek Górzyński w latach 1996-1999 i Marcin Mendlik w latach 2005-2017.

W 2005 roku zespół został odznaczony Odznaką Honorową , Za zasługi dla Miasta i Gminy Szamocin”. Zespół nagrał płyty, pierwszą w 2009 roku, następne w 2011, 2014 i z kolędami w 2015 roku. Obecnie zespół liczy 12 osób z instruktorem Markiem Frąckowiakiem. Członkami są dziś: Alicja Wota, Urszula Brzoza, Zygmunt Knach , Halina Knach , Barbara Bugaj, Maria Antczak, Renata Słowik, Maria Twardowska, Ewa Burzyńska, Marcin Jasiak i Henryk Lejba.

Na jubileuszu zespół przedstawił program składający się z następujących utworów: „Oj zagraj mi” , „Uroda”, „Takiego Janicka”, „Pastorałka od serca do ucha”, „Dziecino słodka”, „Zatrzymajcie się ludzie”, „Słodkie wino” oraz „Lipiogórski mix”.

Imprezę prowadził Paweł Hajman. Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystości zespół ”Notecianie” składa podziękowania.

 

Ewa Burzyńska