XIII  Powiatowa  Wystawa  Koni  Hodowlanych  w  Szamocinie

Na stadionie Sportowym w Szamocinie w dniu 24. 06. 2018 r. odbyła się XIII Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych. W programie  wystawy przewidziano – przejazd zaprzęgów przez Szamocin, Konkurs dla vip- ów, komisyjna ocena koni, przejazdy pojazdami zaprzęgowymi dla publiczności , konkurs  na najładniejszego konia wystawy, konkurs na najładniejszy pojazd  zaprzęgowy oraz inne atrakcje.

Gośćmi konkursu byli między innymi Radny Sejmiku Wielkopolskiego Jerzy Kado , Starosta chodzieski Julian Hermaszczuk , wicestarosta chodzieski Mirosław Juraszek, Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin Eugeniusz Kucner,  wice burmistrz  Miasta i Gminy Szamocin Renata  Młynarczyk  oraz inni. Wystawę przygotowali: Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin , Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie oraz Powiatowe koło Hodowców Koni w Chodzieży. Duże podziękowania dla Szamocińskiego Ośrodka Kultury za pomoc w przygotowaniu imprezy.