Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+

 

 

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą    na obszarze 7 RYB. Organizatorami zawodów wędkarskich dla dorosłych 50+  byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Wędkarski Koło Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono w dniu 05 czerwca                       2022 roku Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+ na jeziorze „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie. Celem przedsięwzięcia było wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru LGD „7 Ryb”, popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dorosłych jako formy czynnego wypoczynku oraz aktywnego obcowania z przyrodą jak również jej ochrony. Zawody miały charakter rekreacyjny. W zawodach udział wzięło 16 wędkarzy.

Zbiórka zawodników odbyła się o godzinie 7:00 przy stanicy PZW przy jeziorze, następnie zawodnicy przeczytali regulamin, po czym nastąpiło odczytanie listy obecności oraz losowanie stanowisk wędkarskich (każdy uczestnik losował numer stanowiska wędkarskiego tak, aby ułożenie zawodników było przypadkowe). Po losowaniu wszyscy uczestnicy rozeszli się równocześnie na wylosowane stanowiska. Zawodnik łowił jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką.

Około godziny 8:30 rozpoczęły się zawody i trwały do godziny 12:00 po czym sędziowie zawodów ważyli złowione ryby. Zawodnik otrzymał 1 punkt za każdy gram złowionej ryby. O kolejności w klasyfikacji decydowała najwyższa waga złowionych ryb a następnie ryby wróciły do jeziora. Nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Każdy wędkarz otrzymał dyplom za udział, a pierwszych pięciu w klasyfikacji końcowej nagrody rzeczowe w postaci wędek. Organizacja zawodów, w tym zakup kompletu nagród i poczęstunku była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce – Andrzej Michalski – 4090 g

2 miejsce – Konrad Leszczyński – 3960 g

3 miejsce – Barbara Gołuch – 3230 g

4 miejsce – Edmund Kwiatkowski – 3170 g

5 miejsce – Kazimierz Król – 3110 g

Wszyscy biorący wędkarze po zakończeniu zawodów spotkali się przy stole aby zjeść pstrąga wędzonego z chlebem i wypić kawę, na którą czekali przez ponad trzy godziny uczestnicząc w zawodach wędkarskich. Atmosfera była bardzo przyjazna a i pogoda dopisała. Dziękujemy sędziom sektorowym panu Sławomirowi Czajka, Łukaszowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Mańkowskiemu za pomoc sędziowską. Również za pomoc przy organizacji zawodów dziękujemy panom Andrzejowi Michalskiemu i panu Jackowi Walczakowi prezesowi PZW Koło Szamocin.

Organizacja zawodów, w tym zakup nagród i poczęstunku była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

P1090501.jpg P1090517.jpg P1090518.jpg

P1090519.jpg P1090522.jpg P1090523.jpg

P1090524.jpg P1090526.jpg P1090527.jpg

P1090530.jpg P1090531.jpg P1090534.jpg

P1090537.jpg P1090538.jpg P1090545.jpg

P1090547.jpg P1090550.jpg P1090554.jpg

P1090557.jpg P1090564.jpg P1090567.jpg

P1090574.jpg P1090581.jpg P1090585.jpg

P1090587.jpg P1090590.jpg P1090592.jpg

P1090602.jpg P1090606.jpg P1090611.jpg

P1090616.jpg TEKST_-_ZAWODY_DLA_DOROSYCH_2019.jpg