Zawody wędkarskie dla dzieci

 

Szamociński Ośrodek Kultury jest beneficjentem operacji pt. „Szamocińskie zmagania edukacyjno-sportowe” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Nazwa operacji: "Aktywnie, zdrowo i z kulturą na obszarze 7 RYB. Organizatorami zawodów wędkarskich dla dzieci byli Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „7 Ryb” z Wągrowca, Szamociński Ośrodek Kultury oraz Polski Związek Wędkarski Koło Szamocin. W ramach operacji przeprowadzono w dniu 04 czerwca 2022 roku Zawody wędkarskie dla dzieci  na jeziorze „Siekiera” przy ulicy Parkowej w Szamocinie.

Celem zawodów była popularyzacja wędkarstwa wśród dzieci jako formy wypoczynku, zainteresowanie wiedzą ekologiczną oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru LGD. Zawody odbyły sie w dwóch kategoriach dla dzieci młodszych klas I-IV i starszych klas V-VIII. Na początku sędzia przedstawił regulamin zawodów, odczytał listę obecności oraz odbyło się losowanie stanowiska wędkarskiego. Po losowaniu uczestnicy rozeszli się na swoje stanowiska, aby przygotować się do zawodów. Dodajmy, iż na stanowisku mógł przebywać opiekun uczestnika, który mógł pomóc w przygotowaniu sprzętu ale nie mógł łowić. Obowiązywała metoda połowu spławikowego – jedna wędka trzymana w ręku. Około godziny 9:30 rozpoczęły się zawody i trwały do godziny 12:30 po czym sędzia zawodów ważył złowione ryby. Zawodnik otrzymał 1 punkt za każdy gram złowionej ryby. O kolejności w klasyfikacji decydowała najwyższa waga złowionych ryb a następnie ryby wróciły do jeziora. Nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W poszczególnych kategoriach zostały przewidziane nagrody oraz dla każdego uczestnika dyplom za udział i drobny upominek. Zwycięzcy zawodów wędkarskich otrzymali nagrody w postaci wędek a pozostali upominek w postaci akcesorii wędkarskich. Organizacja zawodów, w tym zakup nagród i upominków była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:

  1. a) Klasy I-IV:

1 miejsce: Maksymilian Salik – waga 1950 g

2 miejsce: Jakub Gierlikowski – waga 1920 g

3 miejsce: Szymon Łukaszek – waga 1890 g

  1. b) Klasy V- VIII:

1 miejsce: Wiktor Witt – waga 3020 g

2 miejsce: Kacper Wysocki – waga 2240 g

3 miejsce: Nataniel Cysek – waga 2020 g

Atmosfera była bardzo przyjazna mimo wysokiej temperatury. Gratulujemy zawodnikom wytrwania  i udziału w zawodach, jak również dziękujemy rodzicom za opiekę, sędziom sektorowym panom Sławomirowi Czajce, Łukaszowi Kwiatkowskiemu, Pawłowi Mańkowskiemu i panu Jackowi Walczakowi prezesowi PZW Koło Szamocin za pomoc przy organizacji.

Organizacja zawodów, w tym zakup nagród oraz upominków była sfinansowana ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

P1090364.jpg P1090384.jpg P1090386.jpg

P1090387.jpg P1090391.jpg P1090395.jpg

P1090398.jpg P1090399.jpg P1090404.jpg

P1090409.jpg P1090410.jpg P1090413.jpg

P1090417.jpg P1090421.jpg P1090424.jpg

P1090427.jpg P1090431.jpg P1090435.jpg

P1090437.jpg P1090438.jpg P1090441.jpg

P1090458.jpg P1090460.jpg P1090473.jpg

P1090482.jpg P1090485.jpg P1090487.jpg

TEKST_-_ZAWODY_DLA_DZIECI_2022.jpg