Aktualności

Obchody Dnia Niepodległości w Szamocinie

 

Nie tak uroczyście jak każdego roku.

W środę, 11 listopada 2020 roku o godzinie 10:30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych odbyła się Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego oraz księdza kanonika Franciszka Drosta i księdza wikariusza Przemysława Robaszkiewicza. Podczas mszy świętej uczestniczyło kilku przybyłych parafian oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Szamocin i Powiatu Chodzieskiego. Po zakończeniu mszy Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin, ksiądz Proboszcz parafii Szamocin, członek Zarządu Powiatu Chodzieskiego, radni Powiatu Chodzieskiego, mieszkaniec Szamocina pan Jerzy Śróda złożyli wiązanki kwiatów w imieniu społeczności Miasta i Gminy Szamocin pod pomnikiem Wolności. Natomiast Burmistrz Eugeniusz Kucner wraz z panią wiceburmistrz Renatą Młynarczyk i radnym powiatowym Dariuszem Rybarczykiem pojechali zapalić znicz  przy wszystkich pomnikach w gminie Szamocin oraz przy moście białośliwskim. Dodajmy, iż 10 listopada w godzinach dopołudniowych  delegacja ze Szkoły Podstawowej z Szamocina i Lipiej Góry złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicz pod pomnikiem Wolności.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Realizacja operacji „Obchody 125-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szamocinie”mająca na celu „Wzmocnienie lokalnego potencjału Doliny Noteci poprzez aktywizację kapitału społecznego”w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego.

Projekt obejmował usługę organizacji kompleksowej imprezy  „Obchody 125-lecia istnienia OSP w Szamocinie” w dniu 3 października 2020 r. w Szamocinie z następującym programem:

 uroczysta Msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła z udziałem Chóru im. Ignacego Jana Paderewskiego i Orkiestry Dętej
z Szamocińskiego Ośrodka Kultury oraz  pocztów sztandarowych; przejście ulicami miasta w asyście orkiestry  i druhów strażaków na cmentarz; złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem druhów strażaków;  odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków; pokaz ratownictwa technicznego i medycznego; pogadanki i szkolenia dla młodych adeptów;  prezentacja wozów strażackich i wyposażenia; zawody sportowe, zabawy i konkursy dla dzieci;  występ kapeli  podwórkowej oraz koncert zespołu;  integracja społeczeństwa -wspólne biesiadowanie. Ponadto: pluszowe postacie, zjeżdżalnie dmuchane,  animator dla dzieci,  stoiska gastronomiczne, stoisko promujące ochronę środowiska „ALBA”
 i lokalni wystawcy.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 44.000 zł brutto.

Msza Święta Dożynkowa

 Msza święta by podziękować za trud oraz wyrazić dziękczynienie za ciężką pracę na roli odbyła się w sobotę, 29 sierpnia 2020 roku w Raczynie o godzinie 15:00 w kościele pw. św. Józefa na którą przybyli rolnicy, sadownicy, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami i darami, władze miasta i powiatu. Organizatorami byli Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Raczynie, Sołtys i Rada Sołecka w Raczynie, Szamociński Ośrodek Kultury. Mszę świętą  przewodniczył ksiądz proboszcz Karol Łybek w koncelebrze księdza proboszcza Krzysztofa Madeckiego z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie. Podczas mszy zaśpiewał Chór im. I.J. Paderewskiego z Szamocina pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego, nie zabrakło naszej Orkiestry Dętej z Szamocińskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi pan Marcin Semrau. Członkowie zespołu „Notecianie „ z  Lipiej Góry szli w procesji do kościoła z wieńcem głównym. Natomiast po raz pierwszy podczas mszy dożynkowej zaśpiewała  schola Boże Nutki pod kierunkiem pani Barbary Ostrowskiej, która działa od ponad 2 lat przy parafii w Raczynie. W ubiegłym roku na Ogólnopolskim Festiwalu „Maria Carmen” w Górce Klasztornej wyśpiewali 3 miejsce. Gratulujemy. Na ołtarzu  podczas procesji z darami sołectwa złożyły chleb, owoce ziemi, wieńce oraz pracę rąk ludzkich, która jest symbolem życia, radości i sytości. Tegoroczni Starostowie: pani Luiza Kuchta oraz pan Michał Jeremin przekazali księdzu proboszczowi Karolowi chleb wypieczony z tegorocznego ziarna mówiąc: „Przyjmij chleb ten księże Proboszczu, złotko naszej ziemi już zebrane w żniwnym trudzie rękami naszymi” oraz burmistrzowi Eugeniuszowi mówiąc: „Przyjmij chleb ten gospodarzu naszej ziemi, nie jest jego mało, dziel go mądrze, sprawiedliwie, by wszystkim starczało”

Po zakończeniu mszy świętej Orkiestra Dęta SZOK zagrała kilka marszy dla wszystkich uczestników. Podziękowania dla parafian, którzy przygotowali świątynię, funkcyjnym, delegacjom, rolnikom i sadownikom, strażakom, służbie liturgicznej, pani Luizie i panu Michałowi, mieszkańcom za uczestniczenie we mszy świętej dziękczynnej.

Warsztaty muzyczne dla chóru

 

W dniach od 16 do 19 sierpnia 2020 roku w Pobierowie chór imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocińskiego Ośrodka Kultury przebywał na warsztatach chóralnych. Próby ze względu na długi okres przerwy z tytułu pandemii rozpoczęto przypomnieniem stałych części mszy świętej Missa Orientalis J. Sekulskiego. Kolejne utwory poddane próbom  to Ubi Caritas Ola Gjelo oraz Ouverture Gioaccmino Rossiniego. Próby powyższych utworów odbywały się w grupach głosowych  a finalnie jako cały chór. Pogoda dopisała, więc wolny czas pomiędzy próbami chórzyści wykorzystali na zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w okolicach Pobierowa. Warsztaty w Pobierowie to wspaniały czas, który pozwolił wypocząć i jeszcze bardziej zintegrować się członków chóru i nabrać sił do pracy na dalsze miesiące prób i występów.

Starostowie Mszy Świętej Dożynkowej w Raczynie

 

Starościną Mszy Świętej Dziękczynnej w Raczynie dnia 29 sierpnia 2020 roku o godzinie 15:00 będzie pani Luiza Kuchta, zamieszkała wraz z mężem Tomaszem oraz córeczką Lilianą i synkiem Aleksandrem w Nadolniku. Pani Luiza pochodzi z Szamocina i obecnie prowadzi gospodarstwo wraz z mężem w miejscu zamieszkania. Posiada wykształcenie wyższe jest magistrem ekonomii. Wspólnie gospodarują na 10 ha pól uprawnych oraz użytkują około 60 ha łąk. Posiadają własny park maszynowy. Oprócz działalności rolniczej pani Luiza prowadzi własną działalność gospodarczą – pracownię tortów artystycznych. Jest to jej pasja w której się realizuje.

Starostą Dożynkowym w tym niezwykłym roku w czasie COVID-19 będzie pan Michał Jeremin, zamieszkały w Józefowicach w gminie Szamocin. Od dziecka wychowuję się w gospodarstwie rodzinnym, które ma swoje tradycje i jest przekazywane z pokolenia na pokolenie aż do dziś. Praca na roli nie jest mu obca, ponieważ od młodych lat pomagał rodzicom w różnych czynnościach związanych właśnie z zawodem rolnika. Dziś ma 29 lat i mieszka z rodzicami. Gospodarstwo rolne przejął od swoich rodziców w 2010 roku. Natomiast w roku 2011 ukończył Technikum Rolnicze w Brzostowie. W tym samym roku otrzymał premię dla młodego rolnika na start, tak aby unowocześniać swoje gospodarstwo. Uprawia 13 ha w tym zboża, kukurydzę na kiszonkę i trwałe użytki zielone. Wyprodukowane pasze w pełni przeznaczone są na pokarm dla zwierząt. Prowadzi również produkcję zwierzęcą w ilości 35 sztuk bydła opasowego i z każdym rokiem przybywa zwierząt.

W przyszłości chciałby zwiększyć powierzchnię gospodarstwa i w miarę możliwości zwiększyć park maszynowy, tak aby gospodarstwo stawało się bardziej nowoczesne.

Interesuje się motoryzacją głównie w dziedzinie maszyn rolniczych. W wolnym czasie lubi oglądać sport oraz kiedyś grać w piłkę nożną.