Aktualności

Orkiestra dęta SZOK w Chodzieży

 W dniu 24.10.2021 roku Orkiestra Dęta Szamocińskiego Ośrodka Kultury uświetniła swoją obecnością finał  Zimowej Wielkopolskiej Spartakiady LZS w Chodzieży.  Uroczystość odbyła się na terenie hali sportowej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Publiczność podczas krótkiego koncertu mogła posłuchać utworów zarówno marszowych jak i przebojów muzyki rozrywkowej. Dyrektor Dariusz Rybarczyk dziękuje orkiestrze za udział w/w imprezie.

Koncert dla Kornelii

W niedzielę 24 października, z okazji 21. Dnia Papieskiego, w kościołach w Raczynie i Szamocinie odbył się koncert dla Kornelii, która w wypadku komunikacyjnym doznała rozległego urazu aksjonalnego. Koncert był okazją do wsparcia rehabilitacji, której koszty wynoszą około 25 tys. zł miesięcznie. Zaproszony artysta Jacek Kierok z Piekar śląskich, wystąpił razem z żoną Jolantą i przyjacielem Piotrem.                                                                                   Przed koncertem można było również wysłuchać występu scholi pod kierunkiem Barbary Ostrowskiej. Na zakończenie koncertu, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury Dariusz Rybarczyk, podziękował artystom i wszystkim ofiarodawcom. Wspólnie zebraliśmy 4 367,90 zł plus 9 centów. Rodzina Kornelii oraz organizatorzy dziękują za okazane serce.

Wernisaż i koncert w Szamocinie

W piątek 22.10.2021 roku  W Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej odbył się po raz pierwszy po remoncie wernisaż Krystyny Stachowiak połączony z mini koncertem Macieja Strzałkowskiego (pianino) i Marcina Mendlika (saksofon).

Bez wątpienia można powiedzieć , że artystka jest niesamowitą impresjonistką –mistrzynią koloru. Wrażliwość jaką skrywa w sobie, umiejętnie przelewa na płótna. Swoje prace chętnie prezentuje na różnych wystawach i festynach. Pejzaże , martwa natura  a ostatnio portrety , to przekrój tematyczny prezentowanych obrazów. Wszystkie łączy idea miłości do życia i do sztuki.

Wystawie towarzyszyła muzyka płynąca z ponad stuletniego pianina . Instrument ten podarował Szamocińskiemu Ośrodkowi Kultury Adam Sławiński ,wybitny kompozytor , pianista, krytyk muzyczny, urodziny w Szamocinie, autor m.in. muzyki do filmu „Chłopi”, „Komediantka”, „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” i wielu innych seriali i filmów. Dzięki staraniom dyrektora Dariusza Rybarczyka pianino zostało odnowione i nastrojone tak żeby mogło cieszyć tak samo grającego jak i słuchaczy.

Na koniec spotkania, dyrektor wręczył artystom kwiaty i zapewnił  że to nie ostanie takie spotkanie z muzyką  i sztuką .

Wystawę będzie można oglądać do 05 listopada w Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej w sali nr.6

Rajd harcerski w hali „Nowa Concordia”

 W dniach od 15 do 17 października 2021 roku w hali widowiskowo-sportowej „Nowa Concordia” w Szamocinie odbył się rajd dla harcerzy. Udział wzięło razem 90 zuchów i harcerzy z Szamocina i Chodzieży. Rajd harcerski "Harce Jesienne" zorganizowała kadra 30 Drużyny Starszoharcerskiej im. gen. St. Taczaka z Chodzieży. Głównymi organizatorkami były druhny Zofia Sulima oraz Alicja Kowalska.

Podczas rajdu zuchy i harcerze wcielili się w rolę detektywów. W piątek wszyscy harcerze mieli okazję integrować się podczas gier i zabaw przygotowanych przez organizatorów. W sobotę rano uczestnicy wyruszyli na trasę po Szamocinie i okolicy, aby rozwiązywać zagadki, które na nich czekały po drodze. Ponadto w sobotni wieczór odbył się konkurs piosenki Harfa, który wygrała 30 Drużyna Harcerska. W niedzielę odbył się apel podsumowujący rajd. Całość klasyfikacji rajdowej wygrała 120 Drużyna Wędrownicza "Orion".

Zdjęcia: Kasia Kośmicka

Spektakl w nowym budynku w Szamocinie

 Dnia 14 września 2021 o godzinie 19.00 w Budynku Kultury-Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie odbył się spektakl teatralny pt. „Pożądanie w cieniu pokrywki”. Widowisko na podstawie książki Jacka Getnera wyreżyserował Jan Kajrys z Teatru „44” z Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Główne role zagrali: Barbara Swoińska, Lidia Stój oraz Piotr Mąka. Spektakl stanowi satyrę dotyczącą problemu naciągania starszych osób na zakup bezwartościowych, ale bardzo drogich produktów.

Zgromadzona na sali publiczność bardzo dobrze przyjęła przedstawienie. Na zakończenie dyrektor Dariusz Rybarczyk podziękował reżyserowi i aktorom wręczając czerwoną różę.

Mamy nadzieję, że takie imprezy będą coraz częściej gościły w nowo wyremontowanym Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej. Obiekt  został dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Wyposażenie również zostało dofinansowane z programu WRPO.

W budynku od początku jego istnienia działa biblioteka wraz z wyodrębnionym oddziałem dziecięcym  jak również są przeprowadzane szczepienia dla mieszkańców. Swoje miejsce znalazły także sekcje muzyczne, orkiestra dęta, chór im. I.J. Paderewskiego  oraz stowarzyszenia i grupy.  Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne, w budynku przyjmuje pedagog i psycholog oraz spotyka się grupa AA Szansa. W najbliższym czasie zaczną tu też działać różne formacje m.in. Pszczelarze, Polski Związek Emerytów i Rencistów, sekcje Skata i Bośki, świetlice terapeutyczne itp.

Paderewski na warsztatach chóralnych

W dniach od 17-20 sierpnia 2021 odbyły się warsztaty chóralne Chóru i im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina w Woziwodzie (Zielona Szkoła) w Borach Tucholskich. Warsztaty przebiegały pod kątem nauki nowych utworów, które przygotował dyrygent Tomasz Wyrzykowski. Próby rozpoczęły się od przypomnienia stałych części Mszy Świętej Missa Orientalis J. Sykulskiego a także takie utwory jak Panis Angelikus,  Czego chcesz od nas Panie, Ouverter, Witaj pokarmie, Ave Maria. Zajęcia odbywały się zazwyczaj w 4 głosach, ale także w podziale na grupy. Mimo braku telewizji, słabego internetu i sieci komórkowych sprzyjało to  jeszcze większej integracji uczestników.  W wolnym czasie korzystano ze ścieżek edukacyjnych a wieczorami śpiewano  przy kominku. Wielką atrakcją był też spływ kajakowy po wodach rzeki Brdy. Dodajmy, iż chór działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury, który zorganizował wyjazd. Natomiast miejsce wybrała pani Lidia Woźniczka, wieloletnia chórzystka, która zaproponowała miejsce warsztatów. Przy tej okazji chciałem bardzo podziękować za udział chóru we Mszy świętej dożynkowej w kościele parafialnym w dniu 28 sierpnia 2021 roku podczas organizowanych Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie. Paniom za przepiękne wianuszki również.

„Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne

Szamocin, 28 sierpnia 2021 r.

Przygotowania do dożynek trwały długo. Czasami się zastanawialiśmy czy w czasie pandemii będziemy mogli zorganizować tak dużą imprezę. Ale dzięki Bogu mogliśmy. Pogoda również tego dnia dopisała. Oficjalnymi organizatorami byli: Starosta Powiatu Chodzieskiego, Burmistrz MiG Szamocin, Rolnicy i Producenci Rolni, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Madecki  oraz Szamociński Ośrodek Kultury. Organizatorzy postanowili zwerbować i zmobilizować wielu mieszkańców do czynnej pomocy przy organizacji tego święta. A dotyczyło to głównie rolników bo to ich praca na roli miała być opiewana w tym szczególnym dniu.

I nie zawiedli podczas kilkukrotnego spotkania z aktywem rolniczym doszło do finalizowania ofert konkretnych działań. Działania dotyczyły głównie organizacji transportu podczas korowodu dożynkowego, dostarczenia płodów rolnych do wystroju sceny, wyboru starostów dożynkowych i wielu mniejszych lecz ważnych spraw. Decyzja zapadła iż cała feta dożynkowa odbędzie się na stadionie miejskim przy ulicy Parkowej. Lokalizacja bardzo dobra ze względu na przestrzeń i sporą liczbę miejsc siedzących. Dużą pomoc zaoferował Stefan Woźniak, opiekun stadionu. Kadra Szamocińskiego Ośrodka Kultury postanowiła wykorzystać dorobek wszystkich zespołów działających w tej instytucji. Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego  pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego wraz z Orkiestrą Dętą SZOK z kapelmistrzem Marcinem Semrau podjęły się wspólnego uczestnictwa we mszy świętej w kościele parafialnym pw NMP Wspomożycielki Wiernych. Mszę świętą przewodniczył ksiądz proboszcz Krzysztof Madecki w koncelebrze księdza kanonika Franciszka Drosta oraz księdza proboszcza z parafii Jaktorowo Wojciecha Janusiewicza. W trakcie mszy sołectwa podziękowały Bogu za dobre plony niosąc w darze dary plonów ziemi. Po uroczystej dziękczynnej mszy przygotowano korowód dożynkowy w którym uczestniczyli goście oraz nasi mieszkańcy. W korowodzie uczestniczyli samochód policyjny, wóz OSP, Orkiestra Dęta SZOK, poczty sztandarowe, Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania, bryczka Kazimierza Żądło z Rataj, ciągnik z przyczepą z sołectwa Heliodorowo, ciągnik z przyczepą z sołectwa Nowy Dwór.

Ciągniki z przyczepami udekorowanymi dla gości i mieszkańców przygotowane przez naszych rolników na których zawsze można liczyć. Za wszystko wszystkim składamy wielkie podziękowania za trud włożony w przygotowanie dekoracji przyczep i ciągników.

Już na stadionie w bramie wjazdowej zatrzymały się wszystkie delegacje wieńcowe, przepuszczono pozostałą część gości, by mogli zająć miejsca i przygotować się na paradne i godne wejście i zaprezentowanie kolejnych wieńców dożynkowych. Zespół Pieśni i Tańca „Łany” utworzył honorowy szpaler wśród którego co chwila prezentowano poszczególny wieniec dożynkowy. Każda prezentacja była przyjmowana owacjami przez zgromadzoną licznie publiczność. Uroczystości rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego, następnie odprowadzono poczty sztandarowe z miejsca uroczystości. Przyszedł czas na obrzęd w wykonaniu ZPiT „Łany” wraz z wręczeniem przez starostów dożynkowych panią Izabelę Rydelek i pana Michała Styzę chleba Staroście Powiatu Chodzieskiemu panu Mirosławowi Juraszkowi i Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin panu Eugeniuszowi Kucnerowi. Przyszedł czas na przemówienia naszych gości. Przyszedł czas na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Poznania. Nastąpiła eksplozja  tanecznych pląsów, feeria barwnych dziewczęcych spódnic furkoczących podczas narodowych tańców, śpiew, radość, przywoływanie dawnych pieśni, piosenek, obrzędów, czasu. Oglądający  nie szczędzili wykonawcom braw. To było piękne.

W krótkiej przerwie odznaczono rolników powiatu chodzieskiego „Zasłużony dla rolnictwa”  oraz kilku nadano tytuł ”Powiatowy Lider rolnictwa”. Rozpisano konkursy na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Do festiwalu kulinarnego „Potrawa żniwiarza” zgłosiło się 10 sołectw i Spółdzielnia Socjalna „Arkadio” z Szamocina.  Cieszymy się że postawiono tak wiele „żniwnych witaczy”. I to dawało ogromną satysfakcję organizatorom, a wsiom dodawało splendoru i poloru. Za każdy witacz wszystkim bardzo dziękujemy.

 Wręczono nagrody w konkursie ”Wieniec dożynkowy” i „Potrawa żniwiarza”

W kategorii „Wieniec dożynkowy” komisja postanowiła przyznać I miejsce Sołectwu Strzelce,  II miejsce sołectwo Heliodorowo,  III miejsce miastu Szamocin i IV miejsce dla Budzynia. W festiwalu kulinarnym „ Potrawa żniwiarza wszystkie sołectwa spisały się na medal. Każde otrzymało bon o wartości 300 zł za trud włożony w przygotowanie potraw.

Na Szamocińskie dożynki zaproszono dużą liczbę kontrahentów współpracujących bezpośrednio i pośrednio z rolnictwem. A zatem swe stoiska wystawiły i promowały różnorakie banki i firmy. W IV Targach żywności Ziemi Chodzieskiej zgłoszonych było 6 firm, które promowały swoje produkty. Natomiast szamocińscy pszczelarze i Lipiogórscy rękodzielnicy pokazali co jest najlepsze poprzez pracę swych rąk. Dodatkową atrakcją na płycie górnego boiska stanowiły kramy z zabawkami dla dzieci, samochodzikami, zamkami dmuchanymi, warsztatami figurek z siana, malowaniem twarzy, modelowaniem baloników, warsztaty terapeutyczne z konkursami, konkursy ekologiczne z udziałem firmy Alba z Wrocławia. Na scenie głównej zaśpiewał zespół „Notecianie” z Lipiej Góry pod kierunkiem pana Marka Frąckowiaka. Jeszcze przed zabawą koncert główny czyli zespół Classic, który zagrał soje najlepsze przeboje bawiąc się z publicznością. Nie zabrakło wspólnego śpiewania podczas koncertu jak i po rozdawania autografów.

Cóż nas jeszcze czekało? Zabawa taneczna z udziałem Dj Sylwka.

Po zabawie wszyscy rozeszli się do domów. Praca dla organizatorów, a szczególnie dla ekipy Szamocińskiego Ośrodka Kultury jeszcze trwała. Trzeba było wszystko doprowadzić do porządku, wiele rzeczy poukładać, posegregować i przewieźć do świetlic wiejskich i domu Kultury. Wszyscy odczuwali ogromne zmęczenie, ale także ogromne zadowolenie z wykonanej pracy. Wszystkim, którzy nam pomogli i tym co przybyli na stadion serdecznie dziękujemy. Panu Stefanowi za całokształt,  a za ulewny deszcz w niedzielę na który nie mieliśmy wpływu i przez który podtopił nam samochód ze sprzętem i uszkodził murawę-przepraszamy. Za bezpieczeństwo podczas imprezy dziękujemy druhom OSP z Miasta i Gminy Szamocin  oraz Policji.

Prezentacja sołectw w festiwalu kulinarnym  „Potrawa żniwiarza”

Koło Gospodyń Wiejskich  Lipia Góra

NAZWA POTRAWY:      Pyrczok                                       

NAZWA CIASTA:           Placek Królewski

Sołtys Lipiej Góry pani  Elżbieta Piątyszek

 Przewodnicząca KGW Lipia Góra pani Mieczysława Antczak

Sołectwo  Borowo 

NAZWA POTRAWY:      Zupa krupnik

NAZWA CIASTA:           Placek kruchy z owocami      

Sołtys Borowa pani Angelika Ziegenhagen

Sołectwo  Raczyn 

NAZWA POTRAWY:     Grochówka

NAZWA CIASTA:          Placek drożdżowy

Sołtys Raczyna pan Kamil Gidaszewski

Sołectwo  Lipa

NAZWA POTRAWY:   Smarowidła

NAZWA CIASTA:        Placek marchewkowy   

Sołtys Lipy pani Agnieszka Jańczak

Sołectwo Heliodorowo

NAZWA POTRAWY:   Babka ziemniaczana z gularzem

NAZWA CIASTA:         Skubaniec

Sołtys Heliodorowa pani Agnieszka Sikorska

Sołectwo Jaktorowo

NAZWA POTRAWY:  Ziemniaki zasmażane,  kapuśniak

NAZWA CIASTA:       Placek drożdżowy

Sołtys Jaktorowa pan Leszek Kudliński

 

  Sołectwo  Laskowo 

  NAZWA CIASTA:       Bigos staropolski

  NAZWA CIASTA:       Ciasto drożdżowe z owocami

  Sołtys  Laskowa pani Wiesława Szulc

  Sołectwo Atanazyn i Koło Gospodyń Wiejskich

  NAZWA POTRAWY:   „Fantazja Sołtysa”

  NAZWA CIASTA:          Jabłecznik, Placek na maślance, Rogaliki

  Sołtys Atanazyna pan Jerzy Przystasz

  Przewodnicząca KGW Atanazyn pani Elżbieta Dziubek

  Sołectwo Nowy Dwór

  NAZWA POTRAWY:  Gulasz z kaszą

  NAZWA CIASTA:        Murzynek,   drożdżowy z owocami

  Sołtys Nowego Dworu pan Andrzej Szczepara                                                  

  Sołectwo Szamoty

  NAZWA POTRAWY:   Zupa gularzowa

  NAZWA CIASTA:         Placek z owocami  

  Sołtys Szamot  pan Franciszek Betański  

  Spółdzielnia Socjalna „Arkadio”, osiedle Smolary 1.

  NAZWA POTRAWY:  Krokiety z kapustą i grzybami

  NAZWA CIASTA:  Makowiec

  Prezes Spółdzielni pani Marta Kalupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                           

Powiatowy Lider Rolnictwa

Gmina Budzyń

Pan Zygmunt Witt,  zam. w Budzyniu,

Pan Stanisław Odor,  zam. w Prośnie.

Gmina Chodzież

Pani Angelika Pytel, zam. w Stróżewicach,

Miasto i Gmina Margonin

Pani Paulina Gustek, zam.w Margonińskiej Wsi,

Pan Wojciech Wysocki, zam.w Radwankach,

Miasto i Gmina Szamocin

Pani Izabela Rydelek zam. w Szamocinie,

Pan Michał Styza zam. w Szamocinie.

 

„Tu żyję, tu mieszkam 2021”

 W wyniku przeprowadzonego przeglądu obiektów na terenie Miast i Gminy Szamocin, komisja postanowiła wyróżnić właścicieli/użytkowników następujących nieruchomości:

- w kategorii najładniejsza zagroda:

            - Magdalena i Robert Walczakowie, zam. Swoboda,

- w kategorii najładniejsza posesja wielorodzinna:

            - Wspólnota Mieszkaniowa „Topola”, os. Smolary 6w Szamocinie,

- w kategorii najładniejsza posesja jednorodzinna:

            - Maria i Piotr Waleriańczykowie, zam. w Nałęczy,

- w kategorii najładniejszy balkon:

            - Paulina Kowalewska, zam. w Szamocinie.

Nagroda specjalna dla pana Jana Hertinga- Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin, przedstawiciel znikającego zawodu-szewc.

 

Wystawcy indywidualni-rękodzieło i firmy prezentujące się podczas dożynek.

Stachowiak Elżbieta z Szamot, Halina Michalska z Lipiej Góry,

Grażyna Janeczko z Lipiej Góry, Tadeusz Madecki – TPLGiO z Lipiej Góry, Beata Radecka z Lipiej Góry, Aleksander Grzeczka z Budzynia, Andrzej Synoradzki z Szamocina, Swojskie jadło z Wyrzyska, Koło Pszczelarzy z Szamocina,     Damian Śledź z Wyrzyska, Tomasz Jabłoński z Szamocina, Firma ALBA – gry i zabawy ekologiczne dla dzieci,

Samorząd Województwa Wielkopolskiego-organizował  Wielkopolskie Dni Energii 2021,

Organika-Agrarius Sp. z o.o.  , Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Brzostowa, Bank Spółdzielczy z Szamocina, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Chodzieży,                       

Kijomaniacy z  Chodzieży, odbyła się zbiórka dla Kornelii

Narodowy Powszechny Spis Ludności, Mobilny Punkt szczepień

 

IV Targi Producentów Żywności Ziemi Chodzieskiej

„Smaki Ziemi Chodzieskiej”:

„TOP” SER SMAŻONY Huszczak, Humerczyk – Chodzież,

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Czarnków,

Zakład Produkcyjny w Chodzieży,

Cech Rzemiosł Rożnych w Chodzieży,

Dominik Piotrowski Piekarnia Chodzież,

„Zagroda Zielona Broda” – Borowo,

SOFOREK – Szamocin.