Aktualności

Imieniny babci Anny w Jaktorowie.

 

Kliknij, aby powiększyć„Wraz z kultem Maryi Panny rozwijał się również kult Jej matki. Od II wieku tradycja nazywa ja Anną. Kolebką kultu św. Anny była Jerozolima. Pierwszą bazylikę ku jej czci zbudowano ok. 550 r. w Konstantynopolu. Kult ten stopniowo obejmował cały Wschód, a od X wieku także chrześcijański Zachód. Największy jego rozkwit przypada na XV wiek. Świadczą o tym jej poświęcone liczne kościoły, ołtarze, obrazy, oficja, godzinki, pieśni, koronki itp.

 

Soli Deo per Mariam – Z Maryją w komunii z Bogiem

kliknij, aby powiększyćTo hasło , z którym po raz kolejny ( 7 ) wyruszyła z Szamocina do Częstochowy grupa ok. 60 pielgrzymów. Patronuje im NMPWW i św. Jan. Niosą ze sobą własne i powierzone intencje, symbole i emblematy parafii i gminy. Grupę stanowią  głównie szamocinianie oraz przedstawiciele parafii dekanatu chodzieskiego.  Pielgrzymka jako akt religijno – pokutny odbywa się w ramach Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Głównym organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa – Referat Młodzieży przy Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie.

V Festyn Parafialny w Jaktorowie

Kliknij, aby powiększyćV Festyn Parafialny w Jaktorowie odbył się w sobotę , 23 lipca 2011 roku. Organizatorami byli liderzy lokalnej wspólnoty  parafialnej min. Grzegorz Twardowski, Bogdan Kantorski, Grzegorz Goliński, Zbigniew  Bojarowski, ich bliscy, przyjaciele . Przedsięwzięcie, którego celem było kontynuowanie pięcioletniej tradycji, integracja środowiska wokół wspólnie realizowanych zadań na rzecz parafii. Wysiłek i trud organizatorów wsparło wielu sponsorów ( ok. 50  ), których listę wyczytywano wielokrotnie podczas festynu.

„Misterium Męki Pańskiej w Szamocinie”

 

W Niedzielę Palmową, 17 kwietnia 2011 roku , w Szamocinie odbyło się  Misterium Męki Pańskiej.Organizatorem  był  po raz kolejny Szamociński Ośrodek Kultury przy współpracy z  Parafią pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych oraz wsparciu finansowym Powiatu Chodzieskiego. Szamocińskie Misterium, które odbywa się od lat kilku wciąż zaskakuje miejscami odbywających się spektakli religijnego teatrum i scenariuszami. Pamiętne, szamocińskie misteria wędrowały ulicami  miasta, odbywały się przy parafialnym kościele lub jak ostatnio dwa lata z rzędu nad Jeziorem Siekiera.