Ułatwienia dostępu

Odwiedza nas 37  gości oraz 0 użytkowników.

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg

Półkolonia piłkarska

23 maj 2023

Archiwum Akt Nowych

23 maj 2023

Szamociński Dzień Muzyki i Tańca

17 maj 2023

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

08 maj 2023

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia, 3 maja 2023 roku o godz. 10.30  w szamocińskim  kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, Parafian i Strażaków. Tego dnia  obchodziliśmy Narodowe Święto Konstytucji 3-Maja oraz święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. We mszy św. oprócz pocztów sztandarowych, delegacji, mieszkańców MiG Szamocin oraz Orkiestry Dętej SZOK uczestniczyli również samorządowcy.

Po uroczystościach w kościele, uczestnicy w asyście Orkiestry Dętej przeszli pod szamociński Pomnik Wolności, gdzie odegrano hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin Renata Młynarczyk, po czym delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności. Dopołudniowe obchody Święta Konstytucji 3-Maja zakończył krótki koncert szamocińskiej orkiestry. Wartę honorowa pod Pomnikiem Wolności w tym dniu pełnili szamocińscy harcerze oraz Gromada Zuchowa „Wilczęta” z Szamocina. Dziękujemy wszystkim za obecność.

75-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w  Lipiej Górze

08 maj 2023

75-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w  Lipiej Górze

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze ma 75 lat! Zostało założone 25 kwietnia 1948 roku. Na zebraniu organizacyjnym wybrano Zarząd w składzie: przewodnicząca Helena Danielewicz, zastępca Józefa Maruszak, sekretarz Zofia Kryszak. Powołanie tej organizacji miało za zadanie ułatwić życie na wsi w trudnych warunkach powojennych. Dopiero od lat sześćdziesiątych, po pierwszych trudnościach, Koło zaczęło prężną działalność, która trwa do chwili obecnej. Zarząd Koła w tym okresie przedstawiał się następująco: Helena Maglarczyk –  przewodnicząca, Joanna Niemiro – sekretarz i Stanisława Krzemieniewska – skarbnik.

Koło od początku prowadziło dość ożywioną działalność kulturalno-oświatową. Przy organizacji powstał zespół teatralny, który dla miejscowej ludności wystawił sztukę G. Zapolskiej ,,Moralność pani Dulskiej”. Koło organizowało również kursy gotowania, szycia i haftu oraz angażowało się w liczne działania o charakterze lokalnym mające na celu podtrzymywanie tradycji i zwyczajów rodzinnych stron. Dziedzictwo kulinarne regionu przekazywały w pokazach Stołu Wielkanocnego oraz Stołu Wigilijnego.

Członkinie Koła chętnie uczestniczyły w inicjatywach charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności. Brały udział w konkursie ,,Więcej warzyw, owoców i kwiatów”, ,,Najpiękniejszy ogród”, ,,Więcej mleka lepszej jakości”. W 1963 roku dla potrzeb kobiet zakupiono pierwsza pralkę. Od 1967 r. działalność Koła została poszerzona o ośrodek „Praktyczna Pani”, w którym działał zakład fryzjerski oraz wypożyczalnia sprzętu gospodarstwa domowego. W 1968 r. nową przewodniczącą została pani Stanisława Krzemieniewska. Od 1972 r. Koło rozpoczęło dystrybucję piskląt (kaczek, kurczaków i gęsi) dla gospodyń wsi. W 1977r. nową przewodniczącą zostaje pani Monika Jeger, a od 1978r. kierownictwo organizacją przejęła pani Franciszka Knach.

W 1985 r. przy Kole powstał zespół folklorystyczny ,,Notecianki”, który brał udział w pokazach obrzędów i pieśni ludowych nie tylko na lokalnych imprezach, ale także w Krajence, Lipce koło Złotowa oraz Chodzieży. Wówczas w zespole śpiewały: Franciszka Knach, Regina Kostelecka, Halina Knach, Anna Knach, Cecylia Przybylska, Mieczysława Antczak, Bożena Lutrzykowska. Od 2003r. po rezygnacji z funkcji przewodniczącej,  ze względu na stan zdrowia, wybrano nową przewodniczącą panią Mieczysławę Antczak, która funkcję tę pełni do chwili obecnej. Z okazji Dnia Matki zarząd KGW obdarował swoje członkinie Orderem Matki Polki. Order ten otrzymały Genowefa Walczak, Barbara Burzyńska, Mieczysława Antczak, Bernadeta Karczewska, Elżbieta Ćwik, Maria Ścigała. Potrawą w konkursie powiatowym czarniną z gęsi nadnoteckiej koło KGW zajęło I miejsce w Pleszewie, w nagrodę koło zostało organizatorem kolejnej edycji tego konkursu. W kolejnej edycji konkursu wielkopolskiej kuchni w Łeknie koło otrzymało wyróżnienie. Koło było organizatorem II konkursu ,,Smaki Doliny Noteci”. Obecnie KGW Lipia Góra liczy 38 członkiń , zarząd w składzie Przewodnicząca Mieczysława Antczak, zastępca Barbara Bugaj, sekretarz Danuta Królak, skarbnik Halina Michalska, członkinie zarządu Halina Knach, Ilona Hendzel, Anna Knach, Komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Elżbieta Ćwik, członkinie Bernadeta Trojanowska, Jadwiga Kemnitz. Ostatnio zapisały się dwie osoby młode, chętne do współpracy. Koło nadal prowadzi wypożyczalnię naczyń, która służy mieszkańcom sołectwa. Najważniejsza rolą Koła jest integracja lokalnej społeczności przy współpracy z organizacjami tj. OSP, LZS, TPLGiO, a także miejscową szkołą podstawową, przedszkolem oraz Gminą Szamocin. Dnia 1 maja w Domu Kultury w Lipiej Górze odbyła się uroczystość obchodów 85-lecia Koła. Świętowanie Jubileuszu poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipiej Górze, którą sprawował ks. Wojciech Janusiewicz. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a mianowicie z-ca burmistrza miasta i gminy Szamocin pani Renata Młynarczyk, pani Iwona Waleńska reprezentująca Szkołę Podstawową, dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury pan Dariusz Rybarczyk, radna Rady Powiatu pani Ewa Burzyńska, radny Rady Gminy pan Rafał Wiora oraz przedstawiciele organizacji społecznych – dh prezes OSP Eugeniusz Knach, prezes honorowy OSP dh Bernard Bugaj, prezes TPLGiO pan Tadeusz Madecki, Przewodniczący Koła LZS pan Józef Zimny oraz Sołtys pani Elżbieta Piątyszek.  Historię Koła od powstania do dnia jubileuszu przedstawiła przewodnicząca pani Mieczysława Antczak, która funkcje przewodniczącej piastuje od 20 lat. Podczas uroczystości wystąpił zespół Notecianie pod kierunkiem pana Marka Frąckowiaka. Zespół zaprezentował znane utwory biesiadne oraz pieśń ,,Nasza wieś ukochana”, do której słowa napisała członkini KGW pani Maria Antczak.  Jubileuszowy tort ufundowała OSP Lipia Góra, a poczęstunek przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze. Jeszcze raz gratulujemy pięknego Jubileuszu.

VIII Dzień Patrona św. Jana Pawła II

08 maj 2023

VIII Dzień Patrona św. Jana Pawła II

Wzorem lat poprzednich, 1. maja 2023 r. o godz. 10.30  w szamocińskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się uroczysta msza św. w intencji  parafian i mieszkańców miasta i gminy Szamocin. Tego dnia obchodziliśmy już VIII Dzień Patrona MiG Szamocin św. Jana Pawła II. Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Krzysztof Madecki, ks. wikariusz Mateusz Walory oraz nasz rodzimy ksiądz wikariusz Arkadiusz Wikariak. W uroczystości  oprócz pocztów sztandarowych, delegacji, mieszkańców miasta i gminy Szamocin oraz chóru im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocińskiego Ośrodka Kultury uczestniczyły władze samorządowe na czele z panem Przewodniczącym Rady MiG Szamocin Andrzejem Szwedem i panią Wiceburmistrz Renatą Młynarczyk.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli pod obelisk św. Jana Pawła II gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, ks. proboszcz odmówił modlitwę i wszyscy razem zaśpiewali ulubioną piosenkę oazową „Barkę”. Wartę honorową pod obeliskiem poświęconym św. J.P. II pełnili w tym dniu szamocińscy harcerze oraz Gromada Zuchowa „Wilczęta”.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji oraz uczestniczyli w uroczystościach organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Fotoreportaż z I Szamocińskiego Maratonu MTB o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin, który odbył się w dniu 23 kwietnia 2023 roku.

25 kwiecień 2023

Zapraszamy na święto 1 i 3 maja

25 kwiecień 2023

Plakat 1-3 Maja

Konkurs piosenki ludowej w Lipie Górze

25 kwiecień 2023

Konkurs piosenki ludowej w Lipie Górze

W sobotę,  22 kwietnia w Domu Kultury w Lipiej Górze miały miejsce prezentacje utworów w ramach 18. edycji konkursu piosenki ludowej „Od Przedszkola do Seniora”. Zgłosiło się ponad stu wykonawców m.in. z Gminnego Przedszkola w Szamocinie, Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze,  Szkoły Podstawowej w Szamocinie. W konkursie udział wzięli także wykonawcy z ośrodków kultury Budzynia i Szamocina oraz zespoł z Osieka nad Notecią, z Nowej Wsi Ujskiej, z Chodzieży, z Wągrowca i Lipiej Góry. Patronat honorowy konkursu objął Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin – pan Eugeniusz Kucner, którego nie zabrakło wśród zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili  również Przewodniczący Rady Gminy – pan Andrzej Szwed, Dyrektor Szkoły Podstawowej Szamocinie i w Lipiej Górze – pani Małgorzata Rychert, Dyrektor Przedszkola w Szamocinie – pani Joanna Nowak oraz Dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury – pan Dariusz Rybarczyk.Jury w składzie Andrzej Kulczyński, Jakub Herfort i Barbara Ostrowska, wyłonili zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco: W kategorii Szkoła Podstawowa kl. I-IV: I miejsce zajęła Julia Michalak, II miejsce – Małgorzata Janiszewska, III miejsce – kwartet Sara Frydrych, Emilia Semrau, Maja Kryger, Pola Zielińska. W kategorii Szkoła Podstawowa kl. V-VIII wyróżnienie otrzymała Maria Szymańska i Jakub Kemnitz uczniowie  Szkoły Podstawowej w Lipiej Górze – instruktor Maria Semrau. Po części konkursowej i wręczeniu nagród, koncertował zespół polsko –ukrainśki „Malina” w składzie Taras Dulsyh, Natalia Dulsyh i Maria Maron. Na sam koniec zaśpiewał Jakub Herfort – zwycięzca programu „Mam Talent”. Konkurs Piosenki Ludowej przebiegał w bardzo serdecznej atmosferze, przy wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze. Panie przygotowały ciasto i kawę. Dziękujemy pani Justynie Felskiej i panu Sławomirowi Wołowiczowi za pomoc przy realizacji wydarzenia. Głównymi organizatorami, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem konkursu, byli dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury – pan Dariusz Rybarczyk i pani Ewa Burzyńska. Nagrody za uczestnictwo w konkursie ufundował Szamociński Ośrodek Kultury.

Naszą stronę odwiedziło

 • Odsłon artykułów 2177681

Film Promujacy Szamocin

Znajdź nas na Facebooku

Facebook Image

Miasto jak ze snu - klip