Chór im. Ignacego Jana Paderewskiego

Dyrygent: Piotr Jańczak

Prezes: Małgorzata Kantorska

RODOWÓD - TRADYCJE  - WAŻNE DATY:

12 grudnia 1923r. zostało założone w Szamocinie Towarzystwo Śpiewu im. Paderewskiego.Założycielami byli: Antoni Gruntkowski, Jadwiga Rogacka, Witalis Wawrzyniak, Józefa Wisławska, Ks. Edward Mrotek, Wacław Politowski, Wacław Trojanowski, Stanisław Binkowski. Pierwszym dyrygentem został pan Antoni Gruntkowski, a prezesem ks. Edward Mrotek. Od założenia chór działał nieprzerwanie do wybuchu drugiej wojny światowej. Po wojnie wznowił działalność 11 stycznia 1946r. Funkcję prezesa i dyrygenta pełnił p. Antoni Gruntkowski.

- 27 czerwca 1948r. chór otrzymał sztandar, który został poświęcony w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie

- 27 czerwca 1948r. chór otrzymał sztandar, który został poświęcony w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie

- 22 kwietnia 1950r. zorganizowano w Szamocinie „Festiwal Muzyki Polskiej”

- 5 czerwca 1951r. zmarł pierwszy dyrygent i założyciel chóru p. Antoni Gruntkowski. Funkcję dyrygenta objął p. Bronisław Pietryga (ksylofonista). Pełnił ją do 1953r. . Funkcję prezesa objął p. Wacław Politowski.

- od roku 1953 do 1976r. funkcję dyrygenta pełnił p. Edmund Behrendt. Po roku 1976 chór zawiesił działalność. Do końca lat osiemdziesiątych działał w przeróżnych konfiguracjach jako chór męski, nauczycielski, kościelny pod dyrekcją p. Jana Kołodziejewskiego.

- 12 grudnia 1992r. chór wznowił działalność jako chór mieszany, odwołując się do tradycji Towarzystwa Śpiewu, po spotkaniu zorganizowanym w Szamocińskim Ośrodku Kultury. Dyrygowania chórem podjął się p. Jan Kołodziejewski i pełnił funkcję dyrygenta do 31 lipca 2000r.

- od 2 listopada 2000r. do 29 lutego 2004r. funkcję dyrygenta pełniła p. Natalia Udaltseva- absolwentka Konserwatorium im. Rimskiego Korsakowa w Sankt Petersburgu.

- od marca 2004r. dyrygentem jest p.dr Piotr Jańczak- wykładowca na Wydziale Dyrygentury, Chóralistyki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI CHÓRU

- 1999r.- pierwsze miejsce na I Wyrzyskich Spotkaniach Chóralnych

- 2000r.- brązowy medal na I Olimpiadzie Chóralnej w Linz (Austria)

- 2001r.- I miejsce na III Wyrzyskich Spotkaniach Chóralnych

- 2001r.- udział w V spotkaniu Zespołów Chóralnych „Świat Wacława z Szamotuł”

-2002r.- laureat regionalnych eliminacji do XII Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni

Chóralnej w Rogoźnie i zakwalifikowanie do finału w Katowicach

- 2002r.- występ w Szamotulskiej Kolegiacie oraz na Szamotulskim Rynku podczas       ”

programu „Dzień Dobry Wielkopolsko

-2002r.- udział w Nabożeństwie Ekumenicznym na Chodzieskim Rynku z okazji 100-lecia

Zboru Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Chodzieży

- 2002r.- laureat i zdobywca „Brązowej Maski Orfeusza” podczas XXVI Wielkopolskich Dni

Muzyki w Dusznikach Wielkopolskich

- 2002r.- udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława

Ormińskiego w Rumii

- 2004r.- wyróżnienie na VII Łódzkim Festiwalu Chóralnym. „Cantio Lodziensis”

- 2005r.- laureat i zdobywca „ Złotej Maski Orfeusza” na XXIX Wielkopolskich Dniach

Muzyki w Dusznikach Wielkopolskich

- 2005r.- laureat i zdobywca „Srebrnego Koła” na XVI Konfrontacjach Chóralnych w Kole.

Pan Piotr Jańczak otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta

-2006r.- laureat i zdobywca „Srebrnej Maski Orfeusza” na XXX Wielkopolskich Dniach

Muzyki w Dusznikach Wielkopolskich w turnieju chóralnym o „Kryształową Maskę

Orfeusza” z udziałem laureatów „Złotych Masek”

- 2006r.- laureat i zdobywca Dyplomu ze Srebrnym Pasem na konkursie Chórów Oddziału

Nadnoteckiego PZChiO W Ujściu

-2006r.- występ w Gnieźnieńskiej Katedrze XIV podczas Gnieźnieńskich Spotkań

Chóralnych  „Stąd nasz Ród”.